Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Przedstawiciele środowiska lekarskiego i prawniczego są zgodni, że należy wypracować standardy świadczeń udzielanych w formie teleporad, w innym razie będzie dochodziło do naruszeń praw pacjenta. Skargi związane z teleporadami, składane do rzecznika praw pacjenta, dotyczą m.in. czasu oczekiwania, niskiej liczby zlecanych badań, niewłaściwych diagnoz czy zbyt krótkiego czasu trwania. Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad standardami organizacyjnymi telemedycyny, mają mieć one formę rekomendacji.

Rzeszów Nasze Miasto
–Do Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie trafił mobilny aparat do radiografii. Został on udostępniony z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Dziennik Bałtycki
–W czwartek podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu samorządu województwa pomorskiego dla Szpitala Dziecięcego im. Macieja Płażyńskiego. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie budynek nr 4, w którym znajduje się Oddział Alergologii, Immunologii oraz Chorób Płuc. Wartość tego przedsięwzięcia wynosi 19 mln zł – wielkość dofinansowania wynosi 13,5 mln zł ze środków europejskich, z budżetu województwa pomorskiego zabezpieczono na ten cel ponad 5,2 mln zł.