Siemens Financial Services: Rynek sztucznej inteligencji w diagnostyce może rosnąć nawet o 33 proc. rocznie

Sektor opieki zdrowotnej jest pod coraz większą presją, aby przyspieszyć wdrażanie technologii medycznych, które mają zwiększyć skuteczność i jakość świadczenia usług, a jednocześnie wspomóc optymalizację kosztów. Do najważniejszych obszarów, których rozwój przyczyni się do większej cyfryzacji opieki zdrowotnej, eksperci Siemens Financial Services zaliczają między innymi wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce. Do 2030 roku globalna wartość takich rozwiązań ma wzrastać o jedną trzecią każdego roku (33 proc. CAGR), do niemal 13,3 miliarda dolarów.

Pandemia Covid-19 pokazała, że kraje, które postawiły na digitalizację znacznie lepiej radziły sobie w czasie pandemii. Dziś nikt nie ma wątpliwości co do tego, że konieczna jest jak najszybsza cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Accenture, aż 81 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami z sektora twierdzi, że tempo transformacji cyfrowej w ich organizacji przyspiesza. Z kolei 93 proc. podkreśla, że wprowadza innowacje w trybie pilnym.

W raporcie „Financing digital transformation: healthcare” opracowanym przez Siemens Financial Services przedstawione zostały między innymi wyzwania związane z digitalizacją, przed którymi stoi obecnie sektor opieki zdrowotnej. W materiale oszacowano wielkość rynku i przewidywane tempo globalnego wzrostu dla kilku kluczowych technologii medycznych. Eksperci wskazują, że między 2022 a 2030 rokiem najbardziej zmieniać się będzie skala wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce oraz telemedycyny. Średni roczny wzrost ich wartości wyniesie odpowiednio 32,5 i 22,9 proc.

„Ostatnie lata uwydatniły wartość jaką niesie wykorzystanie nowych technologii w sektorze opieki zdrowotnej. Transformacja cyfrowa może zwiększyć dostępność i efektywność świadczeń oraz w wielu przypadkach przynieść optymalizację kosztów. Tempo i kierunek zmian wartości rynku innowacyjnych technologii medycznych w poszczególnych krajach zależeć będzie jednak od wielu czynników. Na przykład w Polsce największe znaczenie będzie miał dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania tego typu inwestycji oraz – w długim terminie – uwzględnienie w polityce refundacyjnej innowacyjnych rozwiązań, m.in. opartych na AI czy robotyzacji. Transformacja cyfrowa nie może ograniczać się do wymiany oraz modernizacji wykorzystywanych obecnie, klasycznych technologii medycznych i infrastruktury klinicznej – konieczne są mechanizmy wspierające wdrażanie najbardziej innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań” – mówi Marek Witulski, Dyrektor branż Diagnostic Imaging i Advanced Therapies w Siemens Healthineers w Polsce.