Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 10-14 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Stres w pracy: Najtrudniejszą do znalezienia cechą kandydatów do pracy jest odporność na stres i umiejętność adaptacji – wskazało na nią 34% firm badanych przez ManpowerGroup. Na podobnym poziomie (33%) jest także niedobór osób myślących krytycznie oraz analitycznie. Nieco mniej, bo 27% przebadanych organizacji mówi o wyzwaniach w zrekrutowaniu kandydatów charakteryzujących się wnikliwością, chętnych do rozwoju i nauki. 25% pracodawców odczuwa trudność w znalezieniu kandydatów potrafiących działać w zespole, a także umiejętnie rozwiązujących problemy.

ROZWÓJ BIZNESÓW

NanoGroup: Rada nadzorcza zatwierdziła Strategię Rozwoju Spółki na lata 2023-2025, której kluczowe cele obejmują m.in. doprowadzenie do partnerstwa co najmniej jednego projektu do końca 2024 r. i posiadanie co najmniej 5 projektów w portfolio do końca kolejnego roku, podała spółka. Finansowanie działania spółki w kolejnych latach zakłada połączenie pozyskiwania środków z komercjalizacji, publicznych grantów badawczych i kolejnych emisji akcji, przy rosnącym ich kursie.

BioMaxima: Zarząd zarekomendował wypłacenie dywidendy w kwocie 0,5 zł na akcję oraz przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy, podała spółka. Jednocześnie jako dzień ustalenia prawa do dywidendy zarząd zaproponuje 15 czerwca, natomiast jako dzień wypłacenia dywidendy – 30 czerwca 2023 r.

Molecure: Otrzymało od dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie decyzję w zakresie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji w całości oraz stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r. w kwocie 12 454 277 zł, podała spółka. Decyzja w całości potwierdza stanowisko przyjęte przez Molecure przy rozliczaniu przychodu uzyskanego w związku z umową z Galapagos NV z dnia 5 listopada 2020 r. i jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, wobec czego spółce zostanie zwrócona niewypłacona do tej pory kwota ok. 6,9 mln zł nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r.

Synektik: Wartość zamówień pozostałych do realizacji przez Grupę w kolejnych okresach (backlog) na koniec marca 2023 r. wyniosła 72,1 mln zł (wobec 22,8 mln zł na dzień 31 marca 2022 r.), podała spółka.

Medicover: Z końcem marca 2023 roku cztery z dziewięciu klubów fitness UP dołączyło do Medicover. To kolejna znana marka, po m.in. Just GYM, McFIT, Holmes Place czy Fitness Platinium, która zasiliła szeregi firmy. Dziś portfolio marki liczy łącznie 131 klubów, a w ramach pakietów sportowych Medicover Sport marka oferuje dostęp do 4,7 tys. obiektów, od siłowni, klubów fitness przez baseny, jogę czy ścianki wspinaczkowe.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pure Biologics: Wyselekcjonował cząsteczkę PBA-0405 jako kandydata wiodącego w projekcie PB004, na potrzeby dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego, podała spółka. Rozpoczęcie klinicznej fazy 1, która mogłoby objąć pacjentów z nowotworami hematologicznymi, możliwe jest pod koniec 2024 r., podano także.

PKO BP: Wdrożył telemedycynę jako nową usługę w serwisie internetowym iPKO, podał bank. Telemedycyna to usługa, dzięki której klient PKO BP może umówić się i przeprowadzić konsultację z lekarzem za pomocą czatu, połączenia wideo lub telefonicznie. W trakcie prywatnej telekonsultacji lekarz może wystawić e-receptę, e-zwolnienie czy e-skierowanie.

Synektik: Zawarł umowę o wartości 10,99 mln zł netto ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19 na sprzedaż systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)