Celon Pharma miał 9,47 mln zł straty netto, 1,84 mln zł straty EBITDA w I kw. 2023 r.

Celon Pharma odnotowało 9,47 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 13,61 mln zł wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 1,84 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,89 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 41,94 mln zł rok wcześniej.

„W 3M23 przychody spółki wyniosły 43,9 mln zł w porównaniu do 41,9 mln zł w 3M22. Sprzedaż krajowa w segmencie leków generycznych ukształtowała się w 3M23 na poziomie 27,5 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do 3M22. Z kolei sprzedaż eksportowa wzrosła z 7,5 mln w 3M22 do 11,8 mln zł w 3M23. Spadek przychodów wystąpił w segmencie innowacyjnym w zakresie otrzymanych dotacji. Przychody z dotacji spadły z 8,7 mln zł w 3M22 do 4,6 mln zł w 3M23, co jest powiązane z opóźnieniami w akceptacji wniosków o płatność przez instytucję dofinansowującą” – czytamy w raporcie.

Przychody z segmentu leków generycznych ogółem wyniosły 39,31 mln zł wobec 33,25 mln zł rok wcześniej, zaś z segmentu innowacyjnego – odpowiednio: 4,58 mln zł wobec 8,69 mln zł.

„Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Pozycja gotówkowa spółki jest dodatnia i wynosi 107,1 mln zł na 31 marca 2023 roku w porównaniu do 137,8 mln zł na 31 grudnia 2022 roku. Ujemne przepływy operacyjne w 3M23 odzwierciedlają w znacznej mierze zwroty niewykorzystanych zaliczek w ramach projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ok. 15 mln zł). Spadek pozycji gotówkowej netto wynika również z wydatków inwestycyjnych w kwocie 8,5 mln zł oraz spłaty zobowiązań i odsetek leasingowych w łącznej kwocie 9 mln zł” – czytamy dalej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)