Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Ustawa o niektórych zawodach medycznych, zakładająca objęcie regulacjami 17 zawodów, jest już po pierwszym czytaniu przed sejmową Komisją Zdrowia. Przedstawiciele części zawodów protestują przeciwko objęciu ich ustawą – dotyczy to m.in. logopedów, dietetyków i elektroradiologów.

Dziennik Gazeta Prawna
–W opinii lekarza psychiatry i neurobiologa, profesora na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu Michigan Jacka Dębca żaden z leków stosowanych w psychiatrii nie leczy przyczyn zaburzeń – działają one z lepszym lub gorszym skutkiem jedynie na objawy. Jego zdaniem oprócz poszukiwania nowych leków należy prowadzić badania nad terapiami, oddziaływaniami środowiskowymi i innymi interwencjami niefarmakologicznymi.

Dziennik Polski
–Zakończył się remont oddziału wewnętrznego szpitala powiatowego w Myślenicach. Prace budowlane, wykończeniowe i nowe meble kosztowały ponad 8 mln zł. Odział wewnętrzny wraz z intensywną opieką kardiologiczną posiada 42 łóżka (kilka mniej niż przed remontem) i jest tym samym drugim największym oddziałem w tym szpitalu. Więcej, bo 44 łóżka, ma tylko Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Rzeszów Nasze Miasto
–Pod koniec roku zakończy się remont traktu porodowego oraz sal patologii ciąży i położnictwa w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Przyjęcia pacjentek są wciąż wstrzymane. Część sprzętu trafiła już do remontowanych oddziałów. To m.in. wyposażenie sali do cięć cesarskich, czyli lampy operacyjne, kolumna anestezjologiczna i lampy zabiegowe.