Ryvu: Badania kliniczne Ib RVU120 wykazują korzystny obiecujące oznaki skuteczności

Zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w trwającym badaniu fazy Ib RVU120 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka wykazują korzystny profil bezpieczeństwa i obiecujące oznaki skuteczności, podało Ryvu Therapeutics.

„Zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w trwającym badaniu fazy Ib RVU120 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. Acute Myleoid Leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. High-Risk Myelodysplastic Syndromes, HR-MDS), wykazują korzystny profil bezpieczeństwa i obiecujące oznaki skuteczności” – czytamy w komunikacie.

Ryvu Therapeutics podało, że zaprezentuje zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawek w badaniu fazy Ib RVU120, u pacjentów z AML i HR-MDS, którego celem jest określenie bezpieczeństwa i skuteczności działania podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA). Ponadto spółka przedstawi dane przedkliniczne z badania RVU120 w terapii skojarzonej z inhibitorem JAK1/2, Ruxolitinibem (RUX) w modelach chorób mieloproliferacyjnych (MPN). Tegoroczna konferencja EHA odbędzie się w dniach 8-11 czerwca we Frankfurcie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 z trwającego badania fazy Ib u pacjentów z AML i HR-MDS, uprzednio intensywnie leczonych. Do lutego 2023 r., zastosowanie RVU120 jako monoterapii, doprowadziło do całkowitej remisji u jednego pacjenta, wzrostu poziomu hemoglobiny i liczby płytek krwi u czterech pacjentów oraz redukcji komórek blastycznych szpiku u pięciu pacjentów, w tym u pacjenta z całkowitą utratą funkcji TP53, o szczególnie niekorzystnych rokowaniach. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki aktywności klinicznej, korzystny profil bezpieczeństwa i brak toksyczności ograniczającej dawkę, planujemy kontynuować etap eskalacji dawki i spodziewamy się dalszego wzrostu aktywności przeciwbiałaczkowej RVU120 przy wyższych dawkach oraz zwiększonego dojrzewania komórek erytroidalnych przy leczeniu niedokrwistości, która towarzyszy AML i MDS” – skomentował dyrektor ds. medycznych, członek zarządu Ryvu Therapeutics dr Hendrik Nogai, cytowany w komunikacie.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)