Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 1-5 maja.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: COVID-19 nie stanowi już zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, uznała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Oceniła, że chociaż ryzyko zachorowań nadal istnieje, to istnieją dowody na zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzkiego, głównie dzięki wysokiej odporności populacji na infekcje oraz szczepienia.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 27 kwietnia -3 maja 2023 r. wyniosła 1 272, podało Ministerstwo Zdrowia.

Pandemia koronawirusa: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca br. trafił do konsultacji publicznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Ryvu Therapeutics: Zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę w sprawie emisji na rzecz banku warrantów subskrypcyjnych, podała spółka.

BioMaxima: Liczy na wzrost przychodów, wskaźników EBITDA i eksportu w najbliższych trzech latach – wskaźnika EBITDA do 24-32% oraz eksportu do 50-60% przychodów, dzięki trwającym inwestycjom w rozbudowę mocy produkcyjnych oraz automatyzację i robotyzację produkcji, zapowiedzieli przedstawiciele spółki.

Mercator Medical: Odnotowało 189,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 446,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MedApp: Ocenia, że uzyskanie pozytywnej decyzji Agencji Żywności i Leków USA (FDA) umożliwiającej wprowadzenie produktu CarnaLife Holo jako wyrobu medycznego klasy II na kluczowy rynek USA ułatwi prowadzenie rozmowy zwłaszcza z zagranicznymi kandydatami na partnerów i inwestorów zainteresowanych międzynarodową ekspansją spółki, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Mędrala.

Bioton: Odnotował 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BioMaxima: Odnotowała 28,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

MedApp: Otrzymał pozytywną decyzję w przedmiocie rejestracji CarnaLife Holo przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) w klasie II, co oznacza dopuszczenie do obrotu na rynek amerykański, podała spółka.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)