Eksperci apelują o umieszczenie szczepionek przeciw grypie na liście leków bezpłatnych dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia

Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych apeluje o uwzględnienie szczepionek przeciw grypie na liście leków bezpłatnych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. W kontekście planowanych zmian w finansowaniu leków, eksperci OPZCI zwrócili się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępności szczepień dla tej grupy wiekowej.

Szczepienia przeciw grypie dla dzieci i młodzieży przynoszą liczne korzyści zarówno dla jednostek, jak i dla populacji jako całości. Najmłodsi stanowią główne źródło transmisji wirusa grypy na inne grupy wiekowe szczególnie narażone. Ponadto, dzieci w najmłodszym wieku należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu grypy, co często wiąże się z hospitalizacją. W żłobkach, przedszkolach i szkołach wirus grypy łatwo się rozprzestrzenia, co powoduje, że odsetek zachorowań wśród dzieci (20-30%) jest znacznie wyższy w porównaniu do dorosłych (5-10%).

Szacuje się, że zaszczepienie co piątego dziecka mogłoby zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy wśród pozostałej populacji o blisko 50%.
Niestety, pomimo dostępnej 50% refundacji szczepień przeciw grypie dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 roku życia, poziom wyszczepialności w Polsce w tej grupie wiekowej pozostaje bardzo niski, wynosząc zaledwie około 2%. Wpływa na to kilka czynników, takich jak ograniczone finansowanie ze środków publicznych, niska świadomość Polaków oraz utrudnienia w dostępie do lekarzy w sezonie jesiennym, kiedy to terapia infekcji staje się istotniejszym priorytetem w placówkach medycznych.

„Aktualny Program Szczepień Ochronnych wymaga kilku zmian, które poprawią jego efektywność. Przede wszystkim należy skupić się na wprowadzeniu bezpłatnych szczepień zalecanych oraz uproszczeniu ścieżki pacjenta do szczepień. Skuteczna profilaktyka grypy jest niezwykle istotna, zwłaszcza wśród młodych ludzi, dlatego konieczne jest zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do tych szczepionek. Ochrona przed grypą nie tylko zabezpiecza zdrowie jednostki, ale także przyczynia się do ochrony zdrowia całej społeczności” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, ekspertka Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Szczepienia przeciw grypie dla dzieci są rekomendowane na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ich podawanie w wieku od 6 miesięcy do 59 miesięcy, podczas gdy Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych zaleca coroczne szczepienia u osób powyżej 6 miesiąca życia. Polski Program Szczepień Ochronnych również zawiera zalecenia dotyczące powszechnego szczepienia dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 6 miesiąca do 60 miesięcy.
Uwzględnienie szczepień przeciw grypie na liście bezpłatnych leków z pewnością przyczyni się do podniesienia odporności wśród dzieci i młodzieży.