Infarma wybrała nowe władze

16 czerwca 2023 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wybrany został nowy skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Agnieszka Grzybowska-Zalewska została powołana na stanowisko Prezesa. Wybór nowego prezesa jest konsekwencją złożenia rezygnacji przez Nienke Feenstra, która pełniła tę funkcję łącznie 3 lata. Rezygnacja dotychczasowej prezes jest związana z nowymi planami zawodowymi.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska jest Prezesem Zarządu Sanofi w Polsce i Dyrektorem Generalnym Specialty Care, jednego z kluczowych business unitów Sanofi, oferującego przełomowe terapie z obszaru chorób rzadkich, onkologii, immunologii, i stwardnienia rozsianego. Od ponad 20 lat jest obecna w branży farmaceutycznej, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze zarządzania oraz marketingu i sprzedaży. Jest także prekursorką działań w zakresie upowszechniania wiedzy i poszerzania dostępu do leczenia dla pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce. Od samego początku uczestniczyła w tworzeniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, ściśle współpracując ze stowarzyszeniami pacjentów w celu pełnego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu poszerzonemu o wiele innych obszarów terapeutycznych takich jak onkologia, neurologia, immunologia i inne doskonale wie, z jakimi problemami borykają się pacjenci, lekarze oraz krajowy system ochrony zdrowia.

\Nowa Prezes INFARMY jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Jej życiowe pasje to nurkowanie, joga i dalekie podróże z mężem i najbliższymi przyjaciółmi.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska jako nowo wybrana Prezes Zarządu INFARMY, przejmuje stery w ważnym dla branży momencie ostatniego etapu procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej i rozpoczętego w kwietniu br. pierwszego od 20 lat przeglądu prawodawstwa farmaceutycznego UE, które wpłynie na rozwój i dostęp do innowacyjnych terapii na kolejne dziesięciolecia.

„To dla mnie ogromne wyróżnienie i dowód zaufania, za które dziękuję wszystkim członkom Zarządu oraz firmom członkowskim INFARMY. Niezwykle cieszę się na naszą wspólną pracę, głęboko wierząc, że to właśnie przemysł innowacyjny odgrywa kluczową rolę w debacie publicznej, kształtującej mocny i stabilny sektor ochrony zdrowia w naszym kraju, realnie wpływając na poprawę dostępu polskich pacjentów do najnowszych terapii, a w konsekwencji na ich zdrowie i komfort życia. Przed nami niezwykle ciekawy czas dla Polski oraz polskiego systemu ochrony zdrowia i mimo wielu czekających nas wyzwań z optymizmem przejmuję stery. Jednocześnie pragnę podziękować Nienke za jej wieloletni wkład oraz zaangażowanie i osiągnięcia w realizowaniu priorytetów INFARMY oraz życzę jej dalszych sukcesów” – powiedziała cytowana w komunikacie Grzybowska-Zalewska.

Delegaci podczas Walnego Zgromadzenia wybrali członów Zarządu oraz skład Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Członkowie Zarządu

1. Agnieszka Grzybowska-Zalewska, Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
2. Michał Cuha, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
3. Piotr Dębski, Biogen Poland Sp. z o.o.
4. Ioana Parsons, Ipsen Poland Sp. z o.o.
5. Magdalena Paradzińska, Novo Nordiska Pharama Sp. z o.o.
6. Monique Clua Braun, Novartis Poland Sp. z o.o.
7. Phil Krzyżek, MERCK Sp. z o.o.
8. Wiktor Janicki, Astra Zeneca Pharma Poland Sp.z o.o.
9. Cristiano Costanzo, GSK Commercial Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej

1. Aleksander Kwieciński, AbbVie Sp. z o.o.
2. Harry Nardis, Astellas Pharma Sp. z o.o.
3. Justin Gandy, MSD Polska Sp. z o.o.
4. Geraldine Schenk-Moestl, Jansenn Cilag Polska Sp. z o.o.

Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto także sprawozdanie z działań INFARMY, które związane były z realizacją założonych na 2022r. celów, wśród których znalazły się m.in.: zmniejszenie różnic w dostępie do innowacyjnych terapii w Polsce w stosunku do standardów europejskich, poprawa jakości i przewidywalności prawa refundacyjnego, zwiększenie niezależności i wzmocnienie kompetencji organizacji pacjenckich do skutecznego kształtowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Działania te obejmowały szereg aktywności i inicjatyw prowadzonych przez Związek w wielu obszarach systemu ochrony zdrowia.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 24 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne.