Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 5-9 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Koronawirus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 1-7 czerwca 2023 r. wyniosła 341, podało Ministerstwo Zdrowia. Od ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 517 256 osób. W ub. tygodniu wykonano 14,2 tys. testów na koronawirusa.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synektik: Odnotował 23,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2022/2023 (październik 2022 – marzec 2023) wobec 7,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Adamed Pharma: W Wietnamie pod koniec 2017 r. spółka nabyła większościowe udziały (70%) w lokalnej firmie farmaceutycznej Davipharm, a w kwietniu br. zamknięta została transakcja nabycia pozostałych 30% udziałów. Tym samym Adamed Pharma został wyłącznym właścicielem wietnamskiej spółki, jednej z najszybciej rozwijających się firm farmaceutycznych w tej części Azji. Dotychczas zaangażowanie kapitałowe Adamed w Wietnamie wyniosło blisko 60 mln USD. To jedna z największych polskich inwestycji bezpośrednich w tej części świata.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu Therapeutics: Zaprezentowało zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w trwającym badaniu fazy Ib RVU120, jako monoterapii, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. Acute Myleoid Leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. High-Risk Myelodysplastic Syndrome, HR-MDS), które wykazują korzyść kliniczną i korzystny profil bezpieczeństwa, podała spółka. Etap eskalacji dawki jest kontynuowany, a obecnie trwa rekrutacja pacjentów do kohorty z dawką 175 mg. Ponadto dane in vivo wskazują na synergistyczne działanie RVU120 w terapii skojarzonej z Ruxolitinibem (RUX) w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych (ang. Myeloproliferative Neoplasms, MPN).

Selvita: Uniwersytet w Oksfordzie i Selvita nawiązali komercyjną współpracę w zakresie opracowywania nowych terapii w leczeniu choroby Parkinsona, podała spółka.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji