Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 19-23 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Koronawirus: Stan zagrożenia epidemicznego przestaje obowiązywać 1 lipca, wynika z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie zostało już opublikowane w „Dzienniku Ustaw”.

Usługi medyczne: Rynek abonamentów i ubezpieczeń medycznych generuje przychody o wartości 6,9 mld zł i będzie rósł 15-20% rocznie do 2026 r., wynika z raportu „Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce: szansa na dwucyfrowy wzrost” opracowanego przez PwC Polska. Udział firm ubezpieczeniowych w tym rynku wzrośnie z 13% do 20-25%, a wśród głównych czynników wzrostu należy wymienić wzrost cen usług i rosnącą bazę klientów.

Koronawirus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 15-21 czerwca br. wyniosła 179, podało Ministerstwo Zdrowia. Od ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 517 673 osoby. W ub. tygodniu wykonano 12 tys. testów na koronawirusa.

Stres w pracy: Co 10 Polak przyznaje, że wziął L4 z powodu gorszego samopoczucia, wynika z raportu MultiSport Index 2023. W pracy stres towarzyszy 90% badanych, z czego niemal połowa (49%) deklaruje, że przenosi to uczucie z pracy do domu. Najczęstszym deklarowanym przez pracowników powodem stresu jest poczucie przeładowania obowiązkami, które dotyka prawie połowy z nich (47%).

Ambulatoryjna opieka zdrowotna: W końcu 2022 r. działalność prowadziło 26,1 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – 22,6 tys. przychodni oraz 0,6 tys. praktyk lekarskich i 2,8 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. W miastach zlokalizowanych było 20,6 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a na wsi – 5,5 tys.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Biomed Lublin: Akcjonariusze zdecydowali, aby zysk netto za 2022 r. w kwocie 6,08 mln zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Celon Pharma: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło, że strata netto za 2022 r. w wysokości 39,28 mln zł zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów oraz że spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,09 na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4,6 mln zł; przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych, podała spółka. Dywidendą objętych jest 51 056 500 akcji spółki. Dzień dywidendy ustalono na 30 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 6 lipca 2023 r.

Mercator Medical: Zawiązał nową spółkę zależną Mercator Estates spółka z o.o. celem wydzielenia i rozwoju działalności deweloperskiej, na którą Grupa chce przeznaczyć ok. 150 mln zł w perspektywie 12 miesięcy, podał Mercator Medical.

Pharmena: Poszukuje partnerów w zakresie globalnej komercjalizacji projektu leku 1-MNA, poinformowała ISBnews vice president of research & revelopment w spółce Marzena Wieczorkowska.

Medicalgorithmics: Przyjął nową strategię na lata 2023-2026, której fundamentem jest transformacja w kierunku globalnego dostawcy technologii do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Spółka ma zapewnione finansowanie na realizację celów strategicznych do 2026 r. w wysokości 39 mln zł. Spółka stawia na wzrost organiczny poprzez pozyskanie nowych klientów, ale nie wyklucza również rozwoju swojej działalności poprzez partnerstwa biznesowe i technologiczne, także w formie fuzji i przejęć, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Molecure: Złożyło do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) zgłoszenie nowego badanego leku do badania klinicznego drugiej fazy (ang. Investigational New Drug, IND) dla OATD-01, pierwszego w swojej klasie i potencjalnie modyfikującego przebieg choroby inhibitora chitotriozydazy 1 (CHIT1). Zatwierdzenie IND umożliwiłoby Molecure rozpoczęcie międzynarodowego badania fazy 2 w celu oceny OATD-01 w leczeniu sarkoidozy płuc, podała spółka.

Captor Therapeutics: Złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pismo, w którym spółka wskazuje, iż rozważa podjęcie próby uchylenia w całości skutków oświadczenia o rozwiązaniu przez NBCR umowy z 1 czerwca 2020 r. dotyczącej projektu CT-02, jak i podważenie podstaw prawnych żądania zwrotu całego otrzymanego dofinansowania, podała spółka.

Maria: Rząd chce zmodernizować reaktor badawczy Maria, by zapewnić jego funkcjonowanie co najmniej do 2050 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Biomed Lublin: Otrzymał informację o wydaniu przez węgierski Krajowy Instytut Zdrowia Farmaceutycznego i Żywnościowego certyfikatu rejestracyjnego na terytorium Węgier dla szczepionki przeciwgruźliczej pod nazwą handlową szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, podała spółka.

TUW PZUW: 1,6 mln zł zwrotu składki trafi do firm i szpitali ubezpieczanych przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. To najwyższa kwota w historii należącego do Grupy PZU towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Pieniądze otrzymają ubezpieczeni na zasadzie wzajemności, którzy skutecznie dbają o bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka.

Synektik: Zawarł umowę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii na sprzedaż, dostawę, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) wraz z niezbędnym wyposażeniem dla szpitala, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej, podała spółka. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 14 526 274,74 zł netto.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji