Captor Therapeutics wyemituje 25 271 akcji w ramach kapitału docelowego bez pp

Zarząd Captor Therapeutics podjął uchwałę w sprawie emisji 25 271 akcji zwykłych na okaziciela serii O, w granicach kapitału docelowego spółki, z wyłączeniem, w całości, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej akcji i wynosi 0,1 zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej przez zawarcie umów objęcia akcji uczestnikami programu motywacyjnego spółki.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)