Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział przekazanie dodatkowych 15 mld zł dla systemu ochrony zdrowia, jednak pieniądze te mają być przeznaczone na bieżące wydatki i pokrycie rosnących kosztów, a nie na stare zobowiązania. Plan zakłada przeznaczenie 6,91 mld zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, 7,48 mld zł na wzrost pozostałych wynagrodzeń i pokrycie inflacji oraz 0,66 mld zł na wzrost wyceny świadczeń w zakresie, interny, chirurgii i położnictwa.

Rzeczpospolita
–W 2022 r. Covid-19 został uznany za chorobę zawodową w 1053 przypadkach. To więcej niż w 2021 r. (968 przypadków) i w 2020 r. (38 przypadków), jednak niewiele w porównaniu do skali pandemii. Ogólna liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych zwiększyła się w ostatnich latach do 2637 w 2022 r.