UOKiK sprawdzi czy istnieje zmowa przetargowa przy dostawach karetek

• Czy dostawy ambulansów do podmiotów leczniczych odbywają się z naruszeniem prawa konkurencji?
• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, a pracownicy Urzędu, po uzyskaniu zgody sądu, przeprowadzili przeszukania w siedzibach kilku przedsiębiorców.

W kwietniu 2023 r. pracownicy UOKiK w asyście Policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach czterech przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją ambulansów.

Prowadzone czynności miały związek z postępowaniem wyjaśniającym, które wszczął Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Z informacji Urzędu wynika, że przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach organizowanych m.in. przez stacje pogotowia ratunkowego i szpitale mogli zawrzeć antykonkurencyjne porozumienie, które trwało od 2014 roku. Analizujemy zebrany materiał dowodowy, który wskazuje, że w porozumienie była zaangażowana większa liczba przedsiębiorców.

„Podejrzewamy zawarcie zmowy przetargowej, dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające i zleciłem przeszukania, które odbyły się za zgodą sądu. Analizujemy obecnie zebrany materiał dowodowy. Przetargi na zakup ambulansów są organizowane regularnie przez setki krajowych podmiotów leczniczych, a ich przedmiotem są dostawy pojazdów kluczowych dla realizacji wielu świadczeń zdrowotnych. Dlatego też możemy mieć do czynienia z naruszeniem prawa konkurencji na rynku, który jest istotny dla właściwego działania systemu opieki zdrowotnej” – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.