Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 17-21 lipca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Usługi stomatologiczne: Rynek usług stomatologicznych w Polsce wzrośnie o 16,7% w ujęciu nominalnym i przekroczy 15 mld zł w 2023 r., wynika z szacunków firmy badawczej PMR. Coraz większą część tego rynku generuje segment prywatny, podkreślono.

Ryczałt dla szpitali: Ryczałt dla szpitali zostanie zwiększony o 3,14 mld zł w br., poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Łącznie do szpitali trafi w II poł. roku dodatkowo 15,05 mld zł.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Recepty: Liczba recept wystawionych w ub.r. wyniosła 453 mln, co oznacza wzrost o 6,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). 95,8% recept miało postać elektroniczną, tj. o 1,4% pkt proc. więcej niż w 2021 r.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 12,6% r/r i wyniosła 3,996 mld zł w czerwcu, wynika z danych PEX PharmaSequence.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Krka: Odnotowała 169,96 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 235,68 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Neuca: Powzięła informację o rejestracji umów nabycia akcji stanowiących 51,26% akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Ewa (Ewa Krotoszyn). Przedwstępne oraz warunkowe umowy nabycia akcji zawarte zostały w okresie luty-czerwiec 2023 r., a łączna cena nabycia zarejestrowanych akcji wyniosła ok. 10,5 mln zł, podała spółka.

Molecure: Zawarło umowy objęcia na wszystkie 2 776 000 akcji serii H oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach uchwalonego kapitału docelowego. Cena emisyjna została ustalona na 18 zł, co oznacza, że wartość brutto oferty wyniosła ok. 50 mln zł, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Podpisał list intencyjny z Cardiologix, którego celem jest dostawa systemu PocketECG IV do wykrywania arytmii serca na rynek USA, podała spółka. W ramach planowanej współpracy Medicalgorithmics dostarczy urządzenia do monitoringu pracy serca wraz z systemem sztucznej inteligencji do diagnostyki kardiologicznej.

Medicofarma Biotech: Na stronie internetowej NCBR opublikowano wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w I konkursie Programu rządowego „Nutritech – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu” organizowanego przez NCBR. Spośród 131 wniosków skierowanych do oceny merytorycznej, wniosek dotyczący projektu pt. Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego złożony przez konsorcjum Medicofarma, Medicofarma Biotech i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został oceniony pozytywnie, uzyskując najwyższą ocenę ze wszystkich wniosków i rekomendację do finansowania. Wartość projektu przypadająca na spółkę wynosi 6 415 207,98 zł, a wartość dofinansowania 3 594 605,26 zł. Zarząd uważa, że realizacja tego projektu ma bardzo dużą szansę na późniejszą komercjalizację w kraju i za granicą.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji