Kolejne operacje robotyczne trafiły do koszyka

Zabiegi i operacje przy użyciu robota – decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – znalazły się od 1 sierpnia w koszyku świadczeń gwarantowanych w zakresie nowotworu błony śluzowej macicy i nowotworu jelita grubego.

Jest to tym bardziej istotne, że liczba zabiegów w leczeniu nowotworów złośliwych jelita grubego i błony śluzowej macicy co roku znacząco rośnie:

• rak jelita grubego: 14 740 w 2022 r. (o 372 więcej niż w 2019 r.),

• rak błony śluzowej macicy: 6 387 w 2022 r. (o 476 więcej niż w 2019 r.) – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Obecnie 22 placówki medyczne spełniają warunki, aby wykonywać te zabiegi w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że po zawarciu aneksu z Narodowym Funduszem Zdrowia każda z tych placówek może już świadczyć usługi medyczne w pełni refundowane dla pacjentów przy użyciu robota.

Od 1 kwietnia 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje już operacje przy użyciu robota w leczeniu raka gruczołu krokowego. Do tej pory sfinansowano prawie 4 tys. takich zabiegów. Świadczenia są wykonywane w 27 placówkach w Polsce.

Warunki finansowania przez NFZ świadczeń z asystą robotową:

Leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy:

• wykonanie co najmniej 100 zabiegów rocznie (z powodu nowotworów: błony śluzowej trzonu macicy, gruczołu krokowego lub jelita grubego);

• zaangażowanie lekarza specjalisty z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 50 zabiegów z zastosowaniem asysty robotowej (okres przejściowy do 31 lipca 2024 r.);

Leczenie chirurgiczne raka jelita grubego:

• wykonanie co najmniej 120 zabiegów rocznie (z powodu nowotworów: błony śluzowej trzonu macicy, gruczołu krokowego lub jelita grubego);

• zaangażowanie lekarza specjalisty z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 50 zabiegów z zastosowaniem asysty robotowej (okres przejściowy do 31 lipca 2024 r.).

Placówki, które na dziś spełniają kryteria świadczenia refundowanych zabiegów/operacji robotowych w nowotworach błony śluzowej macicy oraz jelita grubego:

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni

Mazowiecki Szpital Onkologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wieliszew

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Med Holding Spółka Akcyjna, Katowice

Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Anny w Piasecznie