Kraska z MZ: Przychody NFZ wyniosły 140,77 mld zł, koszty 133,53 mld zł w 2022 r.

Przychody Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wyniosły 140,77 mld zł w 2022 r., w tym przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne – 121,99 mld zł. Koszty wyniosły 133,53 mld zł, w tym koszty świadczeń zdrowotnych – 126,72 mld zł, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

„Przychody ogółem NFZ wynosiły 140 770 mln zł, co stanowi 101,52% przychodów planowanych, w tym przychody ze składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku wynosiły 121 990 mln zł, co stanowi 100,04% przychodów planowanych” – powiedział Kraska na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

„Koszty ogółem NFZ wynosiły 133 530 mln zł, co stanowi 96,3% planów kosztów, w tym koszty świadczeń zdrowotnych ukształtowały się na poziomie 126 720 mln zł, co stanowi 96,56% kosztów planowanych” – podkreślił.

Największą pozycją w kosztach świadczeń planowanych to były świadczenia stanowiące leczenie szpitalne, którego koszty wynosiły 65 730 mln zł czyli 97,15% kosztów planowanych.

Narodowy Funduszu Zdrowia zamknął rok 2022 zyskiem netto w wysokości 7 240 mln zł.

Jak podkreślił wiceminister, istotny wpływ na kształt wykonania budżetu NFZ za ub. rok miało niepełne wykonanie planów kosztów i świadczeń opieki zdrowotnej czyli na poziomie 96,56% wartości planowanej. Nie wykonano świadczeń w łącznej wysokości 4 509 mln zł.

Kraska podał, że było to następstwem ograniczenia udzielania świadczeń w związku z COVID-19, zasad kontraktowania i finansowania świadczeń zdrowotnych, ograniczenia dostępu do świadczeniodawcy ze względu na stan pandemii, a także niewykonania w pełni budżetu na refundację leków.

(ISBnews)