Obwieszczenie MZ ws. wykazu leków refundowanych i darmowych ukazało się w Dz. Urz. MZ

W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia ukazało się obwieszczenie z 30 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zawiera wykaz leków refundowanych i darmowych dla osób do 18. roku życia oraz po 65. roku życia.

Obwieszczenie obowiązuje od 1 września br.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65 roku życia została wczoraj ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

„Obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r. stanowi uwzględnienie stanu prawnego wynikającego z wejścia w życie ustawy i zawiera listy produktów leczniczych, które będą mogły być wydawane bezpłatnie ww. grupom pacjentów od 1 września 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Natomiast od dnia wejście w życie ustawy do końca sierpnia 2023 r. bezpłatne leki, wskazane w obwieszczeniu ministra zdrowia z 20 czerwca mogą być również przepisywane bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 65. roku życia.

(ISBnews)