Medinice miało 2,7 mln zł straty netto, 3,04 mln zł straty EBIT w I półr. 2023 r.

Medinice odnotowało 2,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,04 mln zł wobec 2,07 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,12 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 0,13 mln zł rok wcześniej.

„W okresie 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 przychody grupy kapitałowej Medinice SA wyniosły 117 tys. zł i były niższe o 12 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W powyższym czasie Grupa nie zanotowała istotnych przychodów ze sprzedaży projektów. Przychody pochodziły głównie z działalności dodatkowej: wynajmu powierzchni biurowej oraz prowadzenia projektu AtriClamp na rzecz spółki zależnej Jitmed sp. z o.o. Brak istotnych powtarzalnych przychodów ze sprzedaży jest zgodny ze strategią Grupy, która koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych swoich innowacyjnych projektów, celem ich późniejszej komercjalizacji” – czytamy w raporcie.

„Osiągnięty wynik finansowy jest efektem przyjętego przez grupę kapitałową modelu biznesowego, który zakłada osiągnięcie zysku w momencie komercjalizacji realizowanych projektów badawczo rozwojowych” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 2,68 mln zł wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)