Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z raportu NFZ wynika, że w 2022 r. tylko 14% porodów (nie licząc cesarskich cięć) odbyło się ze znieczuleniem. Rzecznik praw obywatelskich już kilka lat temu alarmował o konieczności zmian w tym zakresie, Biuro RPO wskazuje, że trzeba ponowić te działania. W opinii ekspertów odmowa podawania znieczulenia z powodu niewystarczającej liczby anestezjologów to problem systemowy, a pacjentki nie powinny ponosić jego kosztów.
–Resort zdrowia oficjalnie zgłosił do Urzędu Ochrony Danych Osobowych incydent naruszenia bezpieczeństwa danych w związku z ujawnieniem przez byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego informacji o receptach wypisywanych przez poznańskiego medyka. UODO wysłał w związku z tym szczegółowe pytania do Ministerstwa Zdrowia i rozpoczął badanie sprawy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski powiedział, że do sądów lekarskich trafiają sprawy lekarzy, którzy wystawiają tysiące recept w trybie komercyjnym, a rzecznik odpowiedzialności zawodowej złożył już pierwsze wnioski, by na czas postępowania zawiesić im prawo wykonywania zawodu. Jankowski zapowiedział również, że na najbliższym posiedzeniu zaproponuje naczelnej radzie lekarskiej powołanie zespołu ds. naruszeń, którego zadaniem byłoby wyszukiwanie patologii w systemie i zgłaszanie ich do Krajowego Rejestru Karnego.
–Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko HPV ruszyła 27 maja br., w tym czasie – jak wynika z informacji uzyskanych w Centrum e-Zdrowie – zostało zaszczepionych 73 765 12- i 13-latków, co stanowi 9% uprawnionych.