Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Jak ustalił „DGP”, sprawą nadużyć przy wystawianiu e-recept zajmują się obecnie nie tylko izby lekarskie, lecz także Prokuratura Okręgowa w Warszawie i Lublinie, zdaniem specjalistów prowadzone postępowania mogą się połączyć.
–Z informacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że największa liczba naruszeń zasad ochrony danych osobowych dotyczy branży medycznej – 12 946 w 2022 r. Zdecydowana większość naruszeń sektora medycznego, zgłoszonych do UODO w 2023 r., dotyczyła omyłkowego wydania dokumentacji medycznej nieuprawnionej osobie trzeciej.