Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 7-11 sierpnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia: Liczba zgłoszonych cyberataków na placówki ochrony zdrowia w Polsce wzrosła trzykrotnie w ciągu roku – z 13 w 2021 do 43 w 2022 i nadal rośnie, podała firma Check Point Research, powołując się na dane Ministerstwa Cyfryzacji. Na całym świecie w 2022 roku branża zanotowała wzrost liczby ataków o 74%, podała firma.

Minister zdrowia: Premier Mateusz Morawiecki poinformował, ze przyjął rezygnację Adama Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia. Pozycję ministra tę objęła poseł Katarzyna Sójka.

Prawa pacjenta: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której celem jest wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych w wyniku zdarzeń medycznych, podała Kancelaria Prezydenta.

Jakość w opiece zdrowotnej: Prezydent podpisał ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, której celem jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in. wprowadzenie autoryzacji dla podmiotów medycznych oraz akredytacji, mającej na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczą standardów w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Apteka dla Aptekarza: Rada Przedsiębiorczości zwróciła się z apelem do Sejmu o wycofanie nowelizacji przepisów dotyczących „Apteki dla Aptekarza”, a w przypadku, gdyby Sejm zakończył prace nad ustawą, zaapelowała do prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która zawiera przepisy regulujące kwestie aptek. Chce, by nowe przepisy wprowadzać w ramach nowelizacji prawa farmaceutycznego.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Cosma: Pozyskała od inwestorów 10,73 mln zł dzięki emisji akcji serii I z prawem poboru dla wszystkich akcjonariuszy, w której spółka oferowała 59 639 544 akcji, podała spółka. W ramach transzy podstawowej złożono zapisy na 42 418 968, a w ramach zapisów dodatkowych na 25 987 624 akcje. Redukcja w całej ofercie wyniosła 14,7%, a w samej transzy dodatkowej – 50,9%. Cena emisyjna została ustalona na 0,18 zł za jedną akcję.

Synektik: Odnotował 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień – czerwiec 2023 r.) wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MedApp: MedApp Clinics, spółka zależna Medapp, zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której nabędzie 51% udziałów w spółce Centrum Medyczne Kamedica z siedzibą w Poznaniu, przy wycenie 5 mln zł, podał Medapp.

genXone: W I półroczu 2023 genXone rozszerzał ofertę badań. Dzięki rozbudowywaniu bazy laboratoryjnej i wysokim kompetencjom w zakresie specjalistycznych analiz spółka rozwinęła test mikrobioty jelitowej NANOBIOME, pozyskała nowe zlecenia w zakresie sekwencjonowania w technologii nanoporowej oraz we współpracy z duńskim partnerem rozwijała narzędzie do diagnostyki chorób rzadkich. Do oferty spółki trafiło nowe badanie wykrywające 9 patogenów przenoszonych przez kleszcze. genXone od stycznia do końca czerwca br. zanotował przychody w wysokości prawie 1,5 mln zł. Jednak wyższe niż w pierwszym półroczu 2022 roku koszty z działalności operacyjnej wpłynęły na niższy wynik EBIT, a w konsekwencji spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1,7 mln zł. Na wyniku za pierwsze półrocze zaciążyły także wydłużone terminy płatności wynikające ze zmian terminów realizacji niektórych umów, co ma wpływ na późniejsze pojawienie się środków na rachunku genXone w roku bieżącym.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Zawarł z niemieckim dostawcą sprzętu medycznego livetec umowę, w ramach której dostarczy algorytmy i oprogramowanie do analizy danych o pracy serca, podała spółka. To kolejna integracja opartego na sztucznej inteligencji oprogramowania Medicalgorithmics z rejestratorami typu EKG patch zagranicznego partnera.

Medinice: Podpisało umowę z BioStat na przygotowanie i prowadzenie badania klinicznego dla systemu CoolCryo, podała spółka. Współpraca ta jeszcze w tym roku umożliwi rozpoczęcie badań, które są kluczowym etapem przed komercjalizacją projektu. Całkowita wartość umowy zależeć będzie od ostatecznej ilości przeprowadzonych procedur medycznych oraz terminu zakończenia badania.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z amerykańskim ośrodkiem IDTF, wykonującym badania diagnostyczne dla szpitali i placówek medycznych w USA, podała spółka. Zgodnie z umową, Medicalgorithmics dostarczy amerykańskiej placówce nowoczesne oprogramowanie i algorytmikę do diagnostyki kardiologicznej. Technologia polskiej spółki, w tym algorytmy sztucznej inteligencji, będą zintegrowane z systemami nowego klienta i mają być wykorzystywane przez niego w świadczeniu usług diagnostycznych dla amerykańskich placówek medycznych.

Molecule.one: Nawiązało współpracę z Amerykańskim Towarzystwem Chemicznym (CAS) ws. wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), które przyspieszą proces wprowadzania na rynek nowych leków, podała spółka.

Transplantacja płuc: 11 lipca br. w Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego specjaliści dokonali przeszczepienia płuca. Zabieg przeprowadzono u chorego po ciężkiej infekcji COVID-19, która spowodowała włóknienie płuc. 58-letni pacjent czuje się dobrze i będzie wracał do domu. UCK WUM dołączył do grona sześciu polskich ośrodków, w których wykonywane są transplantacje płuc.

Zabiegi robotyczne: Od 1 sierpnia dostęp do procedur medycznych realizowanych z pomocą robotów chirurgicznych stał się znacznie łatwiejszy. Jeszcze niedawno chirurgia robotyczna była domeną prywatnych placówek, a co za tym idzie tylko ograniczona grupa pacjentów mogła skorzystać z tego rodzaju minimalnie inwazyjnych rozwiązań. Punktem przełomowym było uzupełnienie (z początkiem kwietnia 2022 roku) koszyka świadczeń gwarantowanych przez resort zdrowia o zabiegi prostatektomii radykalnej z wykorzystaniem systemów robotowych. Od sierpnia br. refundacji podlegać będą jeszcze dwie procedury – leczenie raka endometrium (trzonu macicy) i raka jelita grubego.

Medicalgorithmics: Wygrał przetarg wart 1,8 mln zł brutto na dostawę 130 urządzeń do monitoringu pracy serca (PocketECG IV) wraz z oprogramowaniem i algorytmiką do analizy sygnałów EKG na potrzeby publicznej placówki medycznej w Katowicach, podała spółka.

Read-Gene: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił spółce patentu na wynalazki pt.: Sposób określenia ryzyka raków u mężczyzn oraz u kobiet w zależności od stężenia selenu we krwi. Opracowanie wynalazków daje możliwość zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka, poprzez przypilnowanie odpowiedniego stężenia selenu we krwi np. poprzez modyfikacje dietetyczne, suplementację.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji