Captor Therapeutics miał 43,32 mln zł straty netto, 45,18 mln zł straty EBIT w I poł. 2023

Captor Therapeutics odnotował 43,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 45,18 mln zł wobec 20,85 mln zł straty rok wcześniej.

„Na koniec czerwca 2023 r. firma dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 58,7 mln zł. Pomimo zwiększonych wydatków na rozwój sytuacja finansowa Captor Therapeutics jest stabilna. W okresie od stycznia do czerwca br. spółka przeznaczyła na działania z obszaru R&D 35,3 mln zł, z uwzględnieniem zaliczek za badania, które są w trakcie realizacji, i są wymagane do złożenia wniosku o zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody z usług badań i rozwoju sięgnęły sięgnęły 3,9 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 2,23 mln zł rok wcześniej.

„Projekt CT-01 rozwija się w kierunku kliniki. Finalizujemy kolejne, kluczowe kroki – wybór partnera Clinical Research Organization (CRO), a następnie złożenie wniosku o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego. Moment, w którym Captor staje się spółką biotechnologiczną w fazie klinicznej otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości na rynku kapitałowym. Tym samym udowadniamy zdolność do realizowania kamieni milowych i wykonania założeń przedstawionych w strategii na lata 2023-2025” – skomentował prezes Tom Shepherd, cytowany w komunikacie.

„Istotnym punktem strategii jest pozyskanie kapitału na dalszy rozwój. Uzyskaliśmy już zgodę akcjonariuszy na emisję akcji. Średnioterminowo priorytetem pozostaje pozyskanie inwestora z USA, obserwując sytuację makroekonomiczną w Stanach pozostajemy jednak elastyczni, dlatego nie zamykamy się na inwestorów z innych części świata, w tym z Polski, aby ze spokojem zabezpieczyć funkcjonowanie spółki w horyzoncie przynajmniej kolejnych 24 miesięcy. Aktualnie pracujemy z bankiem inwestycyjnym Wedbush nad wyborem optymalnego momentu transakcji. Jak wiemy, otoczenie rynkowe jest obecnie wymagające” – dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 43,32 mln zł wobec 20,78 mln zł straty rok wcześniej.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)