Enel-Med miał 11,28 mln zł zysku netto, 4,5 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

Enel-Med odnotował 11,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 12,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mln zł wobec 10,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,6 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 119,91 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,27 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 297,47 mln zł w porównaniu z 235,05 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I poł. br. sięgnął 33,48 mln zł wobec 13,95 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 28,83 mln zł wobec 12,17 mln zł rok wcześniej.

„Spółka planuje wznowienie inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci przychodni wielospecjalistycznych oraz klinik stomatologicznych. Za główny kierunek rozwoju spółki został obrany obszar usług FFS, tj.: stomatologia specjalistyczna, medycyna specjalistyczna i diagnostyka obrazowa. Wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych w kolejnych latach planowana jest modernizacja i otwarcie kolejnych oddziałów i placówek. W przyszłości spółka planuje rozszerzyć sieć przychodni wielospecjalistycznych z pracowniami rezonansów magnetycznych. Wysokospecjalistyczna diagnostyka obrazowa stanowi, coraz częściej, podstawowy element procesu diagnostycznego nie tylko w ortopedii czy neurologii, ale również w laryngologii. Analiza sytuacji na rynku opieki medycznej pozwala na stwierdzenie coraz większego zainteresowania abonamentami indywidualnymi – sprzedaż tej oferty w spółce w pierwszym półroczu 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 11%. Chęć zapewnienia bieżącego dostępu do opieki medycznej powoduje, że klienci B2C są skłonni do samodzielnego finansowania wydatków w obszarze ochrony zdrowia” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 4,35 mln zł wobec 19,23 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w ponad 40 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)