Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Jak ustaliła „Rz”, na drugi tydzień listopada zwołano posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia ds. opracowania wytycznych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Zespół w praktyce już na początku października zakończył swoje prace i opracował wytyczne, jednak odwołano jego posiedzenie przed wyborami.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z informacji „DGP” wynika, że Ministerstwo Zdrowia nie zdąży z przygotowaniem standardu teleporady do 1 listopada, do kiedy zawieszone zostały obostrzenia dotyczące m.in. wypisywania e-recept za pośrednictwem teleporad. W efekcie resort chce przedłużyć te prace na kolejne miesiące, to jednak oznacza, że problemem najprawdopodobniej zajmie się dopiero nowy minister zdrowia.
–Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dyspozytora medycznego. Celem jest m.in. ujednolicenie procedur stosowanych przez dyspozytorów medycznych.