Synthaverse ma umowę na sprzedaż odczynnika Pseudocholinoesteraza za ok. 10 mln zł

Synthaverse zawarł z Avantor Performance Materials Poland umowę dostawy, której przedmiotem jest sukcesywna sprzedaż do odbiorcy odczynnika Pseudocholinoesteraza 100 000, 1500, 100, 11250, a łączna prognozowana wartość umowy została określona na ok. 10 mln zł, podał Synthaverse. Umowa została zawarta na czas określony 54 miesięcy.

„Odbiorca zobowiązał się nabywać produkt wyłącznie od emitenta, a następnie dystrybuować go bez ograniczeń terytorialnych, jak również stosować produkt na potrzeby własne. Strony określiły umownie prognozowany poziom sprzedaży. W umowie ustalono dwuletni wiążący plan zamówień produktu na lata 2023-2024 oraz prognozowany plan zamówień na lata 2025-2027, który nie będzie niższy niż 50% przekazanej przez odbiorcę prognozy na lata 2025-2027. Zgodnie z powyższymi ustaleniami łączna prognozowana wartość umowy została określona na poziomie ok. 10 mln zł” – czytamy dalej.

Spółka wskazała, że odbiorca należy do grupy kapitałowej spółki Avantor z siedzibą w USA i jest doświadczonym producentem oraz dostawcą sprzętu wojskowego przeznaczonego do wykrywania i likwidacji skażeń wywołanych użyciem wysokotoksycznych substancji chemicznych, takich jak bojowe środki trujące i toksyczne środki przemysłowe. Do ich produkcji wykorzystuje m.in Pseudocholinoesterazę.

Synthaverse (dawniej Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek) jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)