Warszawa zyskała nowy oddział chirurgii onkologicznej

Szpital Czerniakowski przy Stępińskiej w Warszawie uruchomił pododdział chirurgii onkologicznej i podjął współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii PIB. Pierwsze operacje już zostały wykonane.

Pododdział Chirurgii Onkologicznej to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, wynikające z ciągle rosnącej liczby zachorowań na nowotwory. W placówce pracę rozpoczął prof. Zoran Stojcev, chirurg onkolog z ponad 35 letnim doświadczeniem klinicznym, który przeprowadził kilkanaście tysięcy operacji onkologicznych.

„Skuteczne leczenie chorych jest uzależnione od wczesnego i trafnego rozpoznania nowotworu jak również od szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia w ramach kompleksowej opieki onkologicznej” – mówi prof. nadzw. dr hab. med. Zoran Stojčev, kierownik pododdziału Chirurgii Onkologicznej i Ordynator Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uczelni Łazarskiego w Szpitalu Czerniakowskim. – „Pomimo rozwoju nieinwazyjnych technik terapeutycznych, chirurgia nadal pozostaje jedną z ważniejszych metod leczenia znacznej większości nowotworów, często dając szansę na wyleczenie”.

Szpital nawiązał współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym, m.in. w ramach Breast Cancer Unit i Colorectal Cancer Unit. Lekarze z obu placówek będą zasiadać we wspólnych konsyliach onkologicznych, podczas których ustalana będzie najlepsza dla pacjenta ścieżka terapeutyczna.

W ramach pododdziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego mogą być przeprowadzane m.in.: operacje nowotworów piersi wraz z onkoplastyką, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego), które mogą być wykonane metodą klasyczną lub laparoskopową, operacje nowotworów skóry.

„Pacjent z chorobą nowotworową powinien być leczony w ośrodkach z możliwością kompleksowej opieki onkologicznej. Taką opiekę naszym chorym zapewni współpraca z Narodowym Instytutem Onkologii PIB. Dzięki temu pacjent onkologiczny zoperowany w naszej placówce, zależnie od wskazań medycznych, może otrzymać chemio- lub/i radioterapię w Instytucie Onkologii. Obecnie, Pododdział Chirurgii Onkologicznej dysponuje 12 łóżkami, ale potrzeby są znacznie większe i będziemy to brać pod uwagę w dalszym rozwoju naszego szpitala” – podkreśla Paweł Obermeyer, Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego.

Dzisiaj (12 października) w nowoutworzonej jednostce Szpitala Czerniakowskiego odbędą się pierwsze operacje onkologiczne. Prof. Sojcev przeprowadzi w tym dniu: obustronną mastektomię z jednoczasowa rekonstrukcją piersi, operację raka wpustu żołądka i operację raka tarczycy.

Szpital Czerniakowski to ważny punkt na mapie Warszawy, a uruchomienie możliwości leczenia chirurgicznego nowotworów, oraz zapewnienie, przy współpracy z NIO, kompleksowości terapii i koordynacji świadczonych usług, niewątpliwie przyniesie ogromne korzyści pacjentom onkologicznym.

Szpital posiada zarejestrowaną Poradnię Chirurgii Onkologicznej, w której pacjent może mieć zapewnioną opiekę przed i pooperacyjną. Obecnie placówka wystąpiła do MOW NFZ
z wnioskiem o zakontraktowanie świadczeń w ramach ww. poradni. Do tego czasu pacjenci będą przyjmowani w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej.

Utworzenie pododdziału Chirurgii Onkologicznej wpisuje się znakomicie w działania m.st Warszawy w obszarze onkologii. W dniu 5 października br. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła Stanowisko w sprawie Miesiąca Świadomości Raka Piersi, w którym wyraża swoje pełne poparcie dla wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz profilaktyki i leczenia raka piersi. Rada zachęca też Prezydenta m.st. Warszawy do podejmowania kolejnych działań edukacyjnych, profilaktycznych i wspierających kobiety chorujące na raka piersi.

Kontakt dla pacjentów: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00
Sekretariat: +48 789 057 920