W Narodowym Instytucie Kardiologii powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej

W Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej. Jego celem będzie wsparcie w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Środki na inwestycję (blisko 30 mln zł) pochodzą z grantu Agencji Badań Medycznych.

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej NIKard służyć będzie do nowoczesnego diagnozowania oraz leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Jego zadaniem będzie analiza danych w czasie rzeczywistym, wsparcie badań klinicznych i naukowych oraz opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych.

„Choroby układu krążenia wciąż stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów wśród Polaków. Utworzenie Centrum przyczyni się do poprawy rokowań pacjentów hospitalizowanych, jak również tych objętych opieką ambulatoryjną naszego szpitala. Stworzy też możliwość efektywnego prowadzenia badań naukowych, jak również usprawni działanie oraz zwiększy potencjał aplikacyjny badań klinicznych prowadzonych przez funkcjonujące już od ponad roku Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIKard” – powiedział prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

Istotą budowy Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej NIKard (RCMC NIKard) jest stworzenie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów – kardiologów, inżynierów danych oraz informatyków. Zadaniem tego zespołu będzie projektowanie rozwiązań wykorzystujących nowoczesną technologię, które przyczynią się do poprawy komfortu zdrowotnego pacjentów.

W ramach projektu stworzona zostanie zaawansowana platforma analityczna z szeregiem narzędzi umożliwiających m.in. prowadzenie innowacyjnych prac nad danymi oraz tworzenie modeli opartych na sztucznej inteligencji, gromadzenie i strukturyzowanie danych z różnych źródeł czy komunikację z innymi regionalnymi centrami medycyny cyfrowej.

Przykładowo, w ramach systemu analizowane będą dane z monitorowania parametrów życiowych pacjentów, wyniki ich badań laboratoryjnych i obrazowych czy odczyty EKG. Analizy dokonają specjalnie stworzone algorytmy, dzięki czemu możliwe będzie wykrycie stanów alarmowych w czasie rzeczywistym. Wczesna diagnoza oraz precyzyjne monitorowanie zaostrzeń i powikłań przyczyni się do poprawy rokowania i jakości życia pacjentów.

Innym przykładem mającym praktyczne zastosowanie jest wdrożenie aplikacji monitorującej stosowanie i dawkowanie leków u pacjentów zmagających się z chorobami sercowo-naczyniowymi. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych i sztucznej inteligencji (SI), system wyszukiwać będzie optymalne strategie farmakoterapii. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem farmakoterapii, a więc redukcję działań niepożądanych wywołanych przez leki.

Planowane jest również stworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych przeznaczonych dla kardiologów, które – w oparciu o sztuczną inteligencję – pomogą w szybkim i sprawnym diagnozowaniu pacjentów oraz uproszczą prowadzenie dokumentacji medycznej. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci uzyskają pogłębione informacje na temat stanu zdrowia, a sam proces komunikacji z chorymi będzie uproszczony i jeszcze bardziej przyjazny (m.in. w zakresie prezentacji informacji zawartych w dokumentacji medycznej, sposobów postępowania czy zaleceń lekarskich).

Obecnie w NIKard realizowanych jest ponad 50 zadań badawczych, finansowanych z grantów zewnętrznych lub środków własnych. Z kolei w ramach Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK NIKard) prowadzonych jest ponad 70 komercyjnych i 18 niekomercyjnych badań klinicznych. Utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC NIKard) zwiększy potencjał naukowy Instytutu oraz pozwoli na prowadzenie badań wykorzystujących zaawansowane metody analizy danych oraz sztucznej inteligencji.

„Chcemy zwiększyć nasze możliwości w zakresie prowadzenia badań naukowych i klinicznych na każdym możliwym etapie. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej, które wesprze również proces planowania badania i wspomagać rekrutację uczestników poprzez pre-selekcję pacjentów spełniających kryteria włączenia spośród pacjentów objętych opieką naszego szpitala” – powiedział dr hab. Cezary Kepka, prof. Inst. – zastępca dyrektora ds. nauki Narodowego Instytutu Kardiologii.

Jak podkreślił, wsparcie Centrum będzie też wykorzystywane na etapie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych zebranych w badaniach naukowych i klinicznych. Ma to zapewnić wysoką jakość danych i pozwolić na prowadzenie analiz zgodnie z najlepszymi, światowymi standardami. Możliwość analizy pełnego spektrum danych – gromadzonych od kilkunastu lat w systemach medycznych NIKard i obejmujących blisko 14,5 miliona badań wykonanych u blisko 500 tysięcy pacjentów, w tym setek tysięcy zaawansowanych badań obrazowych – daje ogromne możliwości badawcze. Zwiększenie wiarygodności wyników i analiza dużych zestawów danych pozytywnie wpłynie na wczesną implementację wyników do praktyki klinicznej Instytutu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, RCMC NIKard ma powstać w ciągu 5 lat. Jego zadaniem będzie m.in. wsparcie w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, dlatego Narodowy Instytut Kardiologii planuje podjęcie współpracy z innym ośrodkami naukowymi, celem wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w tym obszarze.

Narodowy Instytut Kardiologii jest jedną z 18 jednostek naukowych w kraju, do których trafi wsparcie na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Konkurs na ich utworzenie rozstrzygnęła Agencja Badań Medycznych.