Mabion ma umowę z LabVantage z USA na wdrożenie systemu LIMS

Mabion podpisał umowę z amerykańską firmą LabVantage Solutions Inc. w celu wdrożenia w Mabion systemu LIMS (ang. Laboratory Information Management System), podała spółka. Projekt wdrażania systemu LIMS w Mabion rozpocznie się w I kw. 2024 roku i potrwa kilkanaście miesięcy, inwestycja w system LIMS ujęta jest w komunikowanym na lata 2023-2024 capeksie szacowanym łącznie na ok. 85-90 mln zł, podkreślono.

Wdrożenie systemu LIMS w Mabion pozwoli m.in. na automatyzację procesów laboratoryjnych oraz ich ścisłą kontrolę, a w efekcie podniesie wydajność, efektywność, a także umożliwi identyfikację ewentualnych problemów już na wczesnym etapie, ograniczając i minimalizując ryzyko pomyłek, co jest doceniane przez klientów CDMO, wyjaśniono.

„Potrzeba wdrożenia systemu LIMS została zidentyfikowana już na etapie decyzji o zmianie strategii spółki w kierunku CDMO. Po wieloetapowej analizie dostępnych na rynku rozwiązań, podjęliśmy decyzję o wyborze produktu amerykańskiej firmy LabVantage. Jest to jeden z liderów rynku, charakteryzujący się dużą rozpoznawalnością w branży. Wdrożenie systemu LIMS wpłynie bardzo pozytywnie zarówno na nasze procesy wewnętrzne, jak również uatrakcyjni ofertę Mabion dla obecnych i przyszłych klientów. Proces wdrożenia tego systemu jest kontynuacją zapowiedzianych działań w zakresie I fazy inwestycji Mabion, zorientowanej na dokończenie transformacji w pełni zintegrowane CDMO. Realizacja projektu jest przewidziana na rok 2024 i częściowo 2025” – skomentował członek zarządu ds. naukowych i jakościowych w Mabion Sławomir Jaros, cytowany w komunikacie.

System LIMS (ang. Laboratory Information Management System) umożliwia zorganizowane i skuteczne gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie wszelkimi kategoriami danych laboratoryjnych. Oprócz tego automatyzuje wiele rutynowych procesów, co eliminuje potencjalne błędy ludzkie i skraca czas trwania prowadzonych badań. LIMS umożliwia m.in. ścisłe monitorowanie i kontrolowanie jakości wszystkich procesów realizowanych w laboratoriach. System ten pomaga też we wczesnej identyfikacji ewentualnych problemów, co pozwala na szybką interwencję i poprawę efektywności, a w rezultacie wpływa korzystnie na sferę kosztową.

„Wdrożenie systemu LIMS wpływa pozytywnie na organizację pracy. Dzięki funkcjom raportowania i analiz, system LIMS pozwala na efektywne zarządzanie zasobami laboratoryjnymi. Można dostosować liczbę pracowników, ilości odczynników i sprzętu do rzeczywistych potrzeb, co wpływa korzystnie na optymalizację kosztów. Ponadto system może być łatwo zintegrowany z innymi rozwiązaniami informatycznymi, takimi jak m.in. systemy ERP (Enterprise Resource Planning), systemy monitorowania produkcji czy systemy zarządzania jakością (QMS). W efekcie system LIMS pozwala osiągnąć płynny i efektywny przepływ informacji między poszczególnymi działami firmy, jak też jest elementem bardzo docenianym przez klientów” – dodał Jaros.

W kwietniu br. Mabion przyjął długoterminową Strategię na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Spółki w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 r., która przechodzi transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju (od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)