Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Wyciek danych z ALAB Laboratoria może dotyczyć nawet 187,5 tys. osób, na razie
cyberprzestępcy udostępnili dane 12,5 tys. pacjentów. Czas na zapłatę okupu mija z końcem roku, jednak przedstawiciele ALAB-u deklarują, że nie spełnią żądań hakerów.
–Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził kodeks postępowania dla sektora
ochrony zdrowia przygotowany przez Polską Federację Szpitali, dzięki czemu placówki
medyczne mogą rozpocząć jego wdrażanie, mające na celu zapewnienie adekwatnej ochrony pacjentów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
–Minister zdrowia opublikowała projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych – ma ono zacząć obowiązywać 1 stycznia 2024 r. W projekcie zabrakło jednak
wykazu tzw. leków polskich, co uniemożliwia udzielanie przez farmaceutów 10-proc. albo
15-proc. rabatów na zakup leków wyprodukowanych w Polsce bądź z polskich składników.