Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Minister nauki Dariusz Wieczorek odwołał szefa Polskiej Komisji Akredytacyjnej ks. prof. Tadeusza Stanisławskiego i jej 25 członków. Minister zaznacza, że wśród nowo powołanych osób są również przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej – to reakcja na zarzucanie PKA w starym składzie, że zasiadają w niej osoby związane z nowo powstałymi wydziałami kształcącymi lekarzy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Wśród istotnych wydarzeń medycznych nadchodzącego roku należy wymienić m.in. nowe leki stosowane w terapii dwóch chorób krwi o podłożu genetycznym – anemii sierpowatej i talasemii beta, decyzję dotyczącą nowego antybiotyku w leczeniu zakażeń układu moczowego czy „mikroinwazyjny” implant do oka umożliwiający stałe uwalnianie niewielkich ilości leku u pacjentów z jaskrą.