Pure Biologics odwołało emisję akcji; rozważa private placement, sprzedaż części aktywów

Pure Biologics zdecydowało o odwołaniu oferty publicznej akcji na okaziciela serii I, z uwagi na brak złożenia przez inwestorów zapisów na akcje oferowane o łącznej cenie emisyjnej co najmniej 11 mln zł, podała spółka. Pure Biologics planuje podjąć działania celem pozyskania środków poprzez private placement, pożyczkę lub sprzedaż części aktywów.

„Mając na uwadze liczbę zapisów na akcje oferowane złożone przez inwestorów indywidualnych oraz deklaracje złożone w procesie budowy księgi popytu przez inwestorów instytucjonalnych, spółka nie identyfikuje możliwości zebrania zapisów na akcje oferowane o łącznej cenie emisyjnej co najmniej 11 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W związku z odwołaniem oferty, zarząd planuje podjąć działania, których celem będzie pozyskanie środków z alternatywnych źródeł jeszcze w styczniu 2024 r., w szczególności poprzez: [i] przeprowadzenie przez spółkę oferty akcji nowej emisji prowadzonej w trybie private placement lub [ii] uzyskanie przez spółkę pożyczki lub [iii] sprzedaż do podmiotów branżowych wybranych aktywów, wśród których należy wymienić flagowe projekty lekowe [PB004 lub PB003G] oraz projekt rozwijany przez spółkę zależną Doto Medical, wymieniono również.

„Równocześnie spółka będzie intensyfikowała działania, których celem jest obniżenie kosztów stałych, przede wszystkim poprzez przeniesienie kosztów związanych z wynajmem infrastruktury na podmiot lub podmioty trzecie” – podsumowano.

Wcześniej w tym tygodniu prezes Filip Jeleń poinformował w rozmowie z ISBnews, że bazowym scenariuszem jest powodzenie emisji akcji, zaś scenariuszem awaryjnym jest private placement, który będzie miał zapewnić „pomostowe” finansowanie”.

Wtórna oferta publiczna do 1,71 mln akcji nowej emisji serii I spółki Pure Biologics rozpoczęła się 13 grudnia od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. Cenę maksymalną na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych ustalono na 10 zł za akcję.

Koszty na I półrocze, niezbędne do realizacji przedstawionych planów, spółka szacuje na ok. 22 mln zł. Spółka upatruje szans na uzyskanie ok. 17 mln zł z uzupełniających źródeł (zwroty dotacyjne, zwroty VAT i fazowanie projektów) i, aby ograniczyć ryzyko nieuzyskania całości tych środków, planuje jak najwięcej (min. 11 mln zł, a maks. 17,5 mln zł) pozyskać od inwestorów.

W ocenie zarządu spółki, pozyskanie wpływów z oferty w wysokości ok. 17,5 mln zł netto, przy założeniu pozyskania uzupełniających środków, miały być wystarczające dla pełnej realizacji wskazanych powyżej celów oraz zapewni pokrycie kosztów działalności bieżącej spółki do końca pierwszej połowy 2024 r.

12 grudnia spółka podawała, że posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r.

Prezes powiedział też ISBnews, że Pure Biologics opiera swoje oczekiwania co do podpisania co najmniej jednej umowy partneringowej (w projekcie PB004 i/lub PB003G), w terminie do połowy przyszłego roku, na zaawansowaniu procesu pozyskania ewentualnego partnera i zainteresowaniu ok. 10 podmiotów. Spółka ocenia też, że powrót do działalności w segmencie usługowym, który mógłby generować przychody, jest możliwy w perspektywie 3-4 kwartałów.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)