Leszczyna zawiadamia prokuraturę ws. prezesa ABM

„Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa Agencji Badań Medycznych” – poinformował rzecznik MZ Damian Kuraś.

Były prezes ABM musiał wykazać, że posiada 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi. To był niezbędny wymóg, żeby ubiegać się o ten urząd. Kontrola NIK podważyła prawidłowość tego oświadczenia.

Nie był to jedyny zarzut kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli pod adresem Sierpińskiego.

„Z roku na rok do Agencji Badań Medycznych trafiało coraz więcej pieniędzy, jednak do końca czerwca 2022 r. jej działalność nie przyniosła wymiernych korzyści ani systemowi ochrony zdrowia, ani budżetowi państwa. To oznacza, że choć Narodowy Fundusz Zdrowia, którego ponad 90 proc. przychodów stanowią składki zdrowotne, przekazał ABM ponad 888 mln zł, pożytek z jej działalności dla pacjentów był niewielki” – napisano w raporcie NIK, o czym pisaliśmy: NIK: działalność Agencji Badań Medycznych nie przynosi korzyści, a kosztuje coraz więcej

Kontrolerzy mieli wątpliwości również co do procedury wyboru prezesa ABM.

Radosław Sierpiński uzyskał habilitację w kwietniu 2021 r. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, jedenaście dni przed ogłoszeniem konkursu na prezesa ABM.

Dlatego 28 grudnia 2023 r. ministra Izabela Leszczyna rozwiązała umowę o pracę z prezesem ABM.

Sierpiński był prezesem ABM od początku istnienia tej instytucji, czyli od 2019 roku. Najpierw jako p.o. prezesa, a potem jako prezes. Wcześniej pracował w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej, w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W latach 2018-2019 był doradcą ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem dla Pacjentów z Zaburzeniami Rytmu Serca – Serce dla Arytmii.

W latach 2018-2020 wchodził w skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentując ministra zdrowia oraz zespoły eksperckie przy ministrze zdrowia oraz ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Był przewodniczącym rady społecznej SCCHS w Zabrzu oraz wiceprzewodniczącym rady społecznej OW Mazowieckiego NFZ. W latach 2019-2020 zasiadał w radzie nadzorczej spółki PZU Zdrowie.

Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.