Rokicki z Fundacji CARITA: 2023 był dobrym rokiem dla hematologii

Łukasz Rokicki z Fundacji CARITA:
To był dobry rok dla polskiej hematologii, który pokazał, że powoli zmierzamy w stronę europejskich standardów leczenia i opieki nad pacjentami hematoonkologicznymi. W Polsce wdrażany jest pilotaż krajowej sieci hematologicznej, a każda lista refundacyjna w 2023 roku przynosiła kolejnym pacjentom hematoonkologicznym dostęp do nowych terapii stosowanych w leczeniu szpiczaków, chłoniaków i czy białaczek, dając możliwości większej indywidualizacji terapii. Motto, które usłyszeliśmy niedawno podczas tegorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów „Time to say goodbye, myeloma!” pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość, z nadzieją, że będzie ono dotyczyło również polskich pacjentów.

Trzeba zauważyć, że przez wiele lat informacje o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w leczeniu pacjentów hematologicznych, były w Polsce jedynie źródłem frustracji. Dziś, obserwując, że coraz częściej polscy pacjenci mogą być beneficjentami tych rozwiązań, są źródłem nadziei i papierkiem lakmusowym, na ile Polska podąża za światowymi standardami. Profesor Krzysztof Giannopoulos, podczas wykładu zwrócił uwagę, że: „Tegoroczny zjazd American Society of Hematology był przełomowy, gdyż pokazał nam terapie przyszłości. Dziś przekraczamy granice wyobraźni, aby odpowiednio wykorzystać immunologiczne zasoby naszego organizmu. Taką terapię jest m.in. CAR-NK z użyciem limfocytów NK (ang. natural killers), które zostały zmodyfikowane w celu ekspresji CAR anty-CD19, a do pierwszych badań klinicznych wchodzą przeciwciała trójswoiste”.

To co jednak napawa nas dużą nadzieją to zauważalna poprawa dostępu polskich pacjentów do nowoczesnych leków w hematologii. W mijającym roku – najwięcej, bo aż 28 objętych refundacją cząsteczko-wskazań w onkologii dotyczyło właśnie terapii dla pacjentów hematoonkologicznych. Kolejne listy leków refundowanych dowodziły, że hematologia dołączyła do grona dziecin priorytetowych, a dostęp naszych pacjentów do skutecznych i niosących nadzieję leków, nawet od pierwszej linii leczenia się poprawia. Potwierdzają to ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, które obowiązują od 1 stycznia 2024 r.

W leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową refundacją objęto m.in. zanubrutynib w I linii leczenia chorych na PBL oraz w leczeniu pacjentów z oporną / nawrotową PBL, a także wenetoklaks i obinutuzumab – w I linii leczenia chorych na PBL. Do I linii leczenia przesunięto już wcześniej refundowane terapie jak np. polatuzumab wedotyny w leczeniu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) czy brentuksymab wedotyny w I linii chłoniaka Hodgkina. Wyczekiwaną w leczeniu szpiczaka plazmocytowego była z kolei możliwość zastosowania – również już w I linii leczenia – schematu daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem u pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia.

Wierzymy, że przesuwanie standardu opieki i leczenia pacjentów w Polsce w stronę europejskich, a także krajowych wytycznych, zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną – będzie kontynuowane.