Ryvu Therapeutics: EBI objął 592,8 tys. warrantów subskrypcyjnych spółki

Ryvu Therapeutics zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę objęcia warrantów subskrypcyjnych serii K, na podstawie której EBI objął 592 825 warrantów, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii K, podała spółka. Warranty zostały objęte przez EBI nieodpłatnie.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)