Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

na pierwszym planie pipety laboratoryjne, biurko z papierami, w tle osoba trzymająca dokumenty

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 8-12 stycznia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Medtech: Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym lekarze uzyskują dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji, co przekłada się także na skrócenie czasu hospitalizacji, a przez to, oszczędności dla systemu. Takim wsparciem jest pierwsza polska aplikacja „OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii”, która pomaga lekarzom w zarzadzaniu działaniami niepożądanymi oraz właściwym ich leczeniu. Ponadto Adrian Nowakowski, pielęgniarz, laureat polskiej edycji Queen Silvia Nursing Award realizuje symulator komunikacji dla pracowników opieki zdrowotnej, szczególnie pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy opiekują się pacjentami z demencją, który miałby wykorzystywać sztuczną inteligencję i Duże Modele Językowe. Aplikacja pozwoli studentom na samodzielne uczenie się i trenowanie komunikacji, a także dostarczy im informacji zwrotnej na temat ich rozmów.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synektik: W ramach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług w I kw. roku finansowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) pozyskał do realizacji zamówienia w wysokości ok. 157 mln zł, wobec 90,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, podała spółka. Według wstępnych szacunków, wartość zamówień pozostałych do realizacji przez grupę w kolejnych okresach (backlog) na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 23,8 mln zł (38,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r.).

Proacta: Spółka bioinformatyczna w ramach zakończonej emisji akcji serii M pozyskała ponad 1,5 mln zł. Prywatni inwestorzy objęli ponad 3 mln akcji po cenie jednostkowej 0,5 zł. Pozyskane środki pozwolą na realizację głównych celów rozwojowych związanych z dalszą komercjalizacją autorskiej platformy DataBION przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pharmena: Rozpoczęła współpracę z Amazonem w zakresie sprzedaży suplementów diety z portfela spółki na platformach e-commerce Amazon, podała spółka. Obecnie spółka rozpoczęła proces wprowadzenia produktów na platformy Amazon w Europie. Planowana dostępność produktów na platformach to II kwartał 2024 r.

PolTREG: Otrzymał warunkowe przyznanie patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych dla wynalazku pt. „Szczepionka do leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci, zastosowanie sortera komórek i metody namnażania komórek Treg do produkcji terapeutycznej szczepionki do leczenia cukrzycy typu 1”, podała spółka.

American Heart of Poland: Bank Pekao w konsorcjum z czterema innymi bankami podpisał umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 1,57 mld zł z Grupą American Heart of Poland, podał bank. Udział Banku Pekao w finansowaniu to 350 mln zł.

Synthaverse: Podpisał protokół odbioru końcowego (POK) centrum badawczo-rozwojowego (CBR) z generalnym wykonawcą, firmą Karmar, co oznacza, że może rozpocząć działalność operacyjną, której celem jest opracowywanie i wdrażanie na rynek produktów leczniczych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością w skali międzynarodowej, podała spółka.

Synektik: Dalsze prace nad rozwojem projektu kardioznacznika, w ramach III fazy badań klinicznych, będą prowadzone w oparciu o cząsteczkę znakowaną aktywnym fluorem, do której wyłączne prawa intelektualne i ochrona patentowa należą do Synektika, podała spółka. Zarząd podkreśla, że III faza badań klinicznych kardioznacznika jest realizowana zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

American Heart of Poland: PKO Bank Polski razem z innymi instytucjami finansowymi podpisał umowę finansowania o łącznej wartości około 1,6 mld zł z Grupą American Heart of Poland, specjalizującą się w leczeniu chorób cywilizacyjnych, w szczególności schorzeń sercowo-naczyniowych, podał bank. Udział PKO BP w konsorcjum wynosi 250 mln zł. Kredyt w formule Sustainability-Linked Loan (SLL) wpisuje się w strategię PKO BP w zakresie wspierania zielonej transformacji i zostanie przeznaczony na realizację celów inwestycyjnych i akwizycyjnych Grupy American Heart of Poland.

Bioceltix: Rozpoczął badanie kliniczne produktu na atopowe zapalenie skóry u psów, podała spółka. Niedawno Bioceltix pozyskał na ten cel blisko 11 mln zł finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Adamed Pharma: Wystartował z nową kampanią reklamową dla marki Maxon Forte. Nowa reklama od Adamed Pharma jest połączeniem tradycyjnego scenariusza z nowoczesną technologią. Spot prezentuje potencjał AI w tworzeniu złożonych, emocjonujących i estetycznie zaawansowanych ujęć. Film został w całości wygenerowany przy użyciu AI.

Medby: Platforma zakupów produktów medycznych od producentów i dostawców zaprezentowała swoje usługi dla rynku medycznego, podczas oficjalnej premiery, która odbyła się 10. stycznia w Warszawie. Inicjatywa powstała z myślą o placówkach medycznych, aby zmienić tradycyjne podejście do zakupów, umożliwiając członkom korzystanie z korzyści jakie dają zamówienia bezpośrednio od producentów. Zgodnie z zapowiedziami założycieli, projekt nastawiony jest na pozyskanie inwestora, a także skalowanie produktu poprzez poszerzenie oferty producentów oraz dalsze integracje z kolejnymi dostawcami.

Braster: Zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „System komputerowej interpretacji i wspomagania diagnostyki onkologicznej gruczołu piersiowego działający w oparciu o techniki głębokiego uczenia, w szczególności sieci konwolucyjne”. Zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami umowy o dofinansowanie, termin realizacji projektu (okres kwalifikowalności kosztów) został wydłużony do końca I kwartału 2024 roku (dotychczas 31 grudnia 2023 roku). Aktualny całkowity koszt projektu wynosi 8,14 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 5,08 mln zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu do wykorzystania w ramach dofinasowania pozostaje kwota 0,86 mln zł. Zawarcie aneksu umożliwi kontynuację realizacji projektu oraz prowadzonych w jego ramach badań klinicznych pacjentek.

XTPL: Konsorcjum, w skład którego wchodzi XTPL, otrzymało rekomendację do dofinansowania w ramach organizowanego przez Komisję Europejską programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), podało XTPL. Dofinansowanie dotyczy projektu „Ultra-sound combined with bioimpedance analysis and graphene fet-enhanced wearable sensing for decentral health-monitoring”, którego wartość to 6,98 mln euro. Udział XTPL w projekcie to 0,51 mln euro i tyle wynosi rekomendowane dofinansowanie dla spółki.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji