Zdalny monitoring urządzeń wszczepialnych pozwala na monitorowanie stanu pacjenta w czasie rzeczywistym

W Centrum Medycznym w Łańcucie odbył się nowatorski zabieg implantacji najnowszego kardiowertera-defibrylatora, wyposażonego w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z wykorzystaniem technologii zdalnego wsparcia oraz konsultingu śródoperacyjnego z użyciem w pełni zintegrowanego systemu („smart glasses”). Zabieg przeprowadził zespół pod kierownictwem dra Marcina Chlebusia, kierownika Oddziału Kardiologii.

Wszczepiony kardiowerter ma łączność bezprzewodową Bluetooth, tryb zdalnego monitoringu pacjenta oraz defibrylację wysokoenergetyczną z energią wyładowania równą 40 J. Zabieg odbył się z użyciem „smart glasses”. Takie narzędzie może być stosowane w warunkach każdej sali zabiegowej, a jego mobilność umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb operatora. Z kolei komunikacja Bluetooth sprawia, że opieka nad pacjentem staje się bardziej kompleksowa, spersonalizowana i wydłuża żywotność baterii w urządzeniu.

„Zdalny monitoring kardiowerterów-defibrylatorów pozwala na monitorowanie stanu pacjenta w czasie rzeczywistym, eliminując konieczność częstych wizyt kontrolnych. Lekarze otrzymują powiadomienia o niepożądanych zdarzeniach, co umożliwia szybką reakcję. Nowoczesne kardiowertery-defibrylatory wszczepiane w Centrum Medycznym w Łańcucie łączą się z systemami zarządzania opieką zdrowotną, umożliwiając płynną wymianę informacji i dostosowywanie ustawień urządzenia podczas kontroli na podstawie zdalnych analiz, co przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentem. W ciągu roku od pierwszej implantacji kardiostymulatora w Pracowni Elektroterapii Centrum Medycznego w Łańcucie implantowano 101 kardiostymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów oraz uruchomiono Pracownię Kontroli Stymulatorów, w której wykonano ponad 200 kontroli urządzeń. W planie jest dalszy rozwój oraz wdrażanie kolejnych procedur z zakresu elektroterapii” – podkreśla dr Chlebuś.

Centrum Medyczne w Łańcucie implantuje wszczepialne elektroniczne urządzenia kardiologiczne od roku, dzięki czemu lokalni pacjenci mogą się leczyć nowocześnie bez konieczności szukania pomocy w oddalonych od domu szpitalach specjalistycznych.