Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 29 stycznia – 2 lutego.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Zdrowie psychiczne: W roku 2022 wystawiono prawie 1,3 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej. Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa pracowników, uwzględniające aspekty związane z zapewnieniem wsparcia psychologicznego, budowaniem zdrowej kultury organizacyjnej oraz promocją dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa jest korzystne nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy, wskazują eksperci W&W Consulting.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Stada Pharm: Miała 450 mln zł sprzedaży w Polsce w 2023 r., poinformowała dyrektor generalna na Polskę Paulina Romaniszyn. W 2024 r. spółka zamierza zwiększyć przychody o 36%.

Synektik: Odnotował szacunkowo 270 mln zł przychodów w I kw. roku finansowego 2023/2024 (zakończonym 31 grudnia 2023 r.), co oznacza wzrost o 88% r/r, podała spółka.

Scanmed: Firma – należąca do Abris Capital Partners – sfinalizowała nabycie 100% udziałów Centrum Rehabilitacji z Chorzowa, podał Abris.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Biotts: Złożył zgłoszenie patentowe w Stanach Zjednoczonych, obejmujące m.in. semaglutyd transdermalny (GLP1), podała spółka. Zgłoszenie dotyczy nośników transdermalnych, umożliwiających aplikację leków przez skórę.

Ryvu: Lek RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem podano pierwszemu pacjentowi, w ramach badania klinicznego fazy II w leczeniu nawrotowej/opornej ostrej białaczki szpikowej (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) – badanie RIVER-81 (NCT06191263), podało Ryvu Therapeutics. W I poł. 2024 Ryvu planuje rozpoczęcie czterech badań klinicznych fazy II dla RVU120 oraz włączenie do nich ponad 100 pacjentów do końca tego roku.

Genomtec: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uznało projekt prowadzony przez Genomtec pod nazwą „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych” za zrealizowany pod względem merytorycznym i finansowym, podała spółka. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 12,2 mln zł, przyznane przez NCBR dofinansowanie wyniosło ok. 8,9 mln zł.

SDS Optic: Otrzymał raport statystyczny po I części badania klinicznego, potwierdzający bezpieczeństwo oraz osiągnięcie pierwszorzędowego punktu końcowego badania w zakresie określenia wstępnej korelacji zakresu stężeń mierzonych mikrosondą inPROBE odpowiadającym ekspresji biomarkera HER2 badanego tradycyjnymi metodami (IHC/FISH), podała spółka.

Medical Inventi: Podpisało umowy na sprzedaż swych wyrobów w Malezji, Hiszpanii i Norwegii, podała spółka. Prognozowana wartość sprzedaży z nowych kontraktów wyniesie ponad 1,3 mln zł. Wynalazek Medical Inventi – FlexiOss – uzyskał ponadto ochronę znaku towarowego w dwóch nowych krajach – Japonii i Wietnamie. Spółka jest obecnie na etapie podpisywania kolejnych umów dystrybucyjnych na kluczowych globalnych rynkach.

Medicalgorithmics: Otrzymał powiadomienie z Grupy React Health Holdings, że zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienia udziałów zawartej z Medi-Lynx Holdings (kupujący), Medicalgorithmics US Holding Corporation (sprzedający) otrzyma 660 tys. USD (około 2,6 mln zł) tytułem korekty ceny sprzedaży udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring. Kwota ta nie była uwzględniona w planie finansowym spółki, więc po otrzymaniu dodatkowo zwiększy rezerwy gotówkowe i jako podwyższenie ceny zbycia Medi-Lynx zostanie zaksięgowana jako przychód finansowy w I kwartale 2024 r.

Lux Med: Do grona najemców łódzkiego kampusu biurowego Textorial Park dołączyła Grupa Lux Med, który wynajął ponad 600 m2 powierzchni, usytuowanej na parterze budynku B. W placówce przy ul. Fabrycznej 17 w Łodzi, oferował będzie usługi diagnostyki obrazowej – przewidziane są pracownie rezonansu magnetycznego oraz konsultacje specjalistyczne. Tym samym, będzie to najnowocześniejsze i największe centrum diagnostyczne Lux Med w Łodzi.

nCage Therapeutics: Zamknęła pierwszą rundę finansowania na dalszy rozwój innowacyjnej technologii syntetycznej platformy VLP (virus-like particles). Głównym inwestorem w rundzie był YouNick Mint Venture Capital, koinwestujący z grupą inwestorów prywatnych, podała spółka. „Firma nCage wykorzysta inwestycję do opracowania własnej innowacyjnej syntetycznej platformy opartej o cząstki wiruso-podobne, która w przełomowych eksperymentach na zwierzętach wykazała możliwość jej wykorzystania do produkcji zarówno szczepionek nowej generacji jak i nowatorskich nośników leków. Najważniejsze programy badawcze nCage to opracowanie szczepionek skojarzonych zapewniających trwałą, wieloletnią ochronę przed wirusami układu oddechowego, w tym RSV, SARS-CoV-2 i grypą. Celem nCage jest stworzenie szczepionki w formie pojedynczego i jednorazowego podania, aby zapewnić jak najwyższą ochronę przed hospitalizacją z powodu wirusowych chorób układu oddechowego w populacji starszych pacjentów” – czytamy w komunikacie.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji