Ryvu nabył prawo do 2 mln USD płatności od Exelixis za projekt dot. białka STING

Ryvu Therapeutics, dzięki osiągnięciu drugiego kamienia milowego w projekcie realizowanym wspólnie z amerykańską spółką Exelixis w ramach umowy licencyjnej, jest uprawniona do otrzymania płatności od Exelixis w wysokości 2 mln USD, wynika z komunikatu spółki.

W lipcu 2022 r. Exelixis i Ryvu Therapeutics zawarły wyłączną umowę licencyjną, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących opracowaną przez Ryvu technologię celującą w białko STING (STimulator of INterferon Genes). Umowa przewiduje ponad 400 mln USD przepływów dla Ryvu za każdy produkt wynikający z tej współpracy.

„3 lutego 2024 r. spółka otrzymała informację o osiągnięciu drugiego kamienia milowego w projekcie realizowanym wspólnie z amerykańską spółką Exelixis Inc. z siedzibą w Alameda, Kalifornia (Exelixis), w ramach umowy licencyjnej […] Celem wskazanej umowy jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących opracowaną przez Ryvu technologię STING (STimulator of INterferon Genes). Zgodnie z umową, z tytułu osiągnięcia drugiego kamienia milowego Ryvu jest uprawnione do otrzymania płatności od Exelixis w wysokości 2 mln USD (co stanowi równowartość kwoty 7 928 200 zł przeliczonej po kursie średnim NBP z dnia 2 lutego 2024 r., 1 USD = 3,9641 zł)” – czytamy w komunikacie.

Z informacji podanych w lipcu 2022 roku wynika, że łącznie Ryvu jest uprawnione do otrzymania płatności o łącznej wartości nieco ponad 400 mln USD za osiągnięcie kamieni milowych na etapach rozwoju, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji, za każdy potencjalny produkt opracowany w ramach umowy. Zgodnie z warunkami umowy, Ryvu miał otrzymać od Exelixis płatność z góry w wysokości 3 mln USD w zamian za udzielenie licencji na określone prawa do małocząsteczkowych agonistów STING. Ryvu będzie również uprawnione do otrzymania środków na pokrycie prac badawczych po uzgodnieniu przez strony umowy planu rozwoju, a także dodatkowych 3 mln USD za osiągnięcie nieodległych kamieni milowych dotyczących postępów prac badawczych, dwucyfrowych kamieni milowych po nominacji pierwszego kandydata klinicznego oraz dalszych płatności za osiągnięcie kamieni milowych w zakresie rozwoju, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji, a także równolegle spółka uprawniona jest od jedno- do niskich dwucyfrowych tantiem od rocznej sprzedaży netto wszystkich produktów, które zostaną z powodzeniem skomercjalizowane w ramach współpracy stron.

Założona w 1994 r. spółka Exelixis Inc. jest firmą biotechnologiczną skoncentrowaną na obszarze onkologii. Wchodzi w skład indeksu Standard & Poor’s (S&P) MidCap 400.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)