Powstała Zielona Koalicja dla Zdrowia

Według The Lancet Countdown zmiany klimatyczne są postrzegane jako największe zagrożenie zdrowotne XXI wieku. Jednocześnie światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla – to więcej niż lotnictwo czy żegluga. Gdyby sektor zdrowia był krajem, byłby piątym co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie. Dlatego powstała Zielona Koalicja dla Zdrowia – platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce. Jest to inicjatywa ogólnokrajowa adresowana do kadry zarządzającej instytucji związanych z ochroną zdrowia, przedstawicieli samorządów, biznesu i decydentów.

Koalicja powstała dzięki inicjatywie Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy współpracy Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego.

Ma za zadanie – we współpracy z ekspertami – rozpowszechniać i propagować modele zrównoważonego rozwoju, działać na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego, zapobiegać zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń oraz wpływać na poprawę jakości zrównoważonego zarządzania.

Sektor opieki zdrowotnej zajmuje szczególne miejsce. Z jednej strony ma kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego, ale z drugiej ma znaczący wpływ na środowisko. Od dużego zużycia energii przez szpitale po wysoką produkcję odpadów i konsumpcję zasobów – wpływ na klimat i środowisko jest znaczący. Ten wpływ przyczynia się do nasilania wyzwań związanych ze zmianą klimatu, które z kolei negatywnie wpływają na zdrowie i dobrobyt ludzi.

Ta podwójna rola stanowi również wyjątkową szansę. Sektor opieki zdrowotnej ma unikalne możliwości tworzenia rozwiązań dla niektórych z najpilniejszych potrzeb zdrowotnych, przyczyniając się zarówno do dobrobytu społecznego, jak i rozwoju gospodarczego. Poprzez włączanie zasad zrównoważonego rozwoju w swoje podstawowe praktyki, sektor opieki zdrowotnej może nie tylko istotnie zmniejszyć swój własny wpływ na środowisko, ale także poprawić zdrowie środowiskowe.

„Wszystkie organizacje, niezależnie od zakresu swojej działalności, powinny dziś tak projektować strategie rozwoju, aby systematycznie i konsekwentnie zmniejszać negatywny wpływ na klimat, środowisko przyrodnicze i społeczne, a zwiększać wpływ pozytywny. Żyjemy w coraz bardziej zagrożonym świecie, ale na szczęście już lepiej rozumiemy, że zdrowie każdego z nas, zdrowie publiczne i zdrowie planety są związane ze sobą na dobre i złe” – podkreślił prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.