Captor Therapeutics ma umowę z NCBR na 6,77 mln zł dofinansowania dot. projektu CT-01

Captor Therapeutics zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie II fazy projektu CT-01 w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) („Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego – faza II”), podała spółka. Kwota do wykorzystania w przedłużonym okresie trwania projektu to 6 766 157,95 zł.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)