Mabion rozszerza współpracę z Novavax o prace dot. szczepionki przeciw grypie i COVID

Mabion podpisał z Novavax kolejne rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej w postaci SOW#11 (ang. Statement of Work), dotyczące opracowania przez Mabion nowej metody analitycznej produktu rozwijanego przez Novavax – szczepionki połączonej przeciw grypie i COVID, podała spółka.

„Jedenaste zlecenie dodatkowe w postaci podpisanego SOW#11 to przede wszystkim rozszerzenie współpracy z Novavax na nowy obszar, jakim jest badanie kolejnego produktu w postaci szczepionki połączonej przeciw grypie i COVID, która w drugiej połowie tego roku ma wejść do fazy 3a badań klinicznych. Powierzenie nam tego zadania jest oznaką zaufania do naszych kompetencji i gotowości dla świadczenia zaawansowanych usług analitycznych” – powiedział członek zarządu ds. naukowych i jakościowych w Mabion Sławomir Jaros, cytowany w komunikacie.

„Warto podkreślić, że współpraca z Novavax jest cały czas kontynuowana i aktualnie oprócz zadań w ramach SOW#11 realizujemy na rzecz naszego amerykańskiego partnera szereg zleceń dodatkowych, obejmujących m.in. usługi analityczne i kontroli jakości dla szczepionki Nuvaxovid, w tym gotowego produktu i substancji czynnej, jak również transport i magazynowanie materiałów, substancji czynnej i produktu gotowego. Skala tych zleceń pod względem przychodów jest naturalnie niższa niż w przypadku samej usługi produkcyjnej, natomiast – co typowe w działalności CDMO – prace analityczne i logistyczne charakteryzują się atrakcyjną marżą. Perspektywy kontynuacji współpracy między naszymi podmiotami oceniamy pozytywnie” – dodał.

Zlecenie SOW#11 obejmuje zakres prac związanych z opracowaniem przez Mabion nowej metody analitycznej opartej o technologię mapowania peptydowego i jej walidację, a następnie prowadzenie na zlecenie Novavax regularnego testowania prób z wykorzystaniem opracowanej metody. SOW#11 dotyczy badań związanych z nowym produktem Novavax – szczepionką połączoną przeciw grypie i COVID oraz przewiduje możliwość rozszerzenia badań o nowe warianty produktu. Badania próbek pochodzących z produktów w rozwoju oraz komercyjnych będą prowadzone w standardzie GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice), podano w materiale.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszar działania to opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)