Polskie Towarzystwo Lekarzy Menedżerów – powstało nowe towarzystwo lekarskie

Powstało nowe towarzystwo lekarskie – Polskie Towarzystwo Lekarzy Menedżerów (PTLM). Jak zapowiadają założyciele będzie promować dobre praktyki, edukować i wymieniać doświadczenia pomiędzy lekarzami pełniącymi funkcje menedżerskie w różnych miejscach systemu ochrony zdrowia.

„Chcemy pokazywać najlepsze praktyki w zarządzaniu. To mam być miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń” – mówi w rozmowie z ISBzdrowie prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali oraz przewodniczący rady naczelnej PTLM.

Jak podkreśla nie chodzi jedynie o dyrektorów szpitali, bo organizacja jest otwarta także założycieli start-upów, kierowników projektów badawczych, osoby prowadzące własne firmy itp., czyli osoby które na co dzień zajmują się zarządzaniem.

PTML będzie współpracować z Naczelną Radą Lekarską czy organizacjami pracodawców.

W ramach działalności zamierza prowadzić m.in. szkolenia. Jak zdradził nam prof. Fedorowski jednym z pierwszych tematów będzie cyberbezpieczeństwo.

Założyciele wybrali pierwszy zarząd stowarzyszenia w składzie (alfabetycznie):
Katarzyna Kamińska – wiceprezes
Marcin Karolewski – prezes
Wojciech Rożdżeński, PhD – wiceprezes

oraz radę naczelną (alfabetycznie):
Jarosław J. Fedorowski – przewodniczący
Anna Gołębicka – wiceprzewodnicząca
Łukasz Jankowski – sekretarz
oraz jako członek-założyciel
Artur Prusaczyk