Projekt zakazu e-papierosów beznikotynowych dla osób do 18. r.ż. trafił do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzający m.in. zakaz ich sprzedaży osobom do 18. roku życia, ograniczenie miejsc, gdzie będzie możliwe ich używanie oraz zakaz sprzedaży w automatach i na odległość trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Obecne ramy prawne dotyczące rynku papierosów elektronicznych, określone są tzw. ustawą tytoniową i stanowią konsekwencję implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2014/40/UE.

Przepisy dyrektywy regulują kwestie dotyczące rynku płynów do elektronicznych papierosów posiadających w swoim składzie nikotynę. Zaproponowane regulacje mają za zadanie objęcie przepisami ustawowymi tzw. „płynów beznikotynowych” i spowodują:

– wprowadzenie zakazu ich sprzedaży osobom do 18. roku życia;

– ograniczenie miejsc gdzie będzie możliwe ich używanie, analogicznie jak w przypadku elektronicznych papierosów z płynem zawierającym nikotynę;

– wprowadzenie zakazu sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez internet);

– wprowadzenie zakazu reklamy i promocji;

– konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych;

– konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR);

– konieczność odpowiedniego oznakowania ich opakowań.

Elektroniczne papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe, które są napełnione płynem niezawierającym nikotyny, obecnie nie odpowiadają definicjom papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego określonym w ustawie tytoniowej, a zatem nie podlegają wymogom określonym w ustawie dla papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, wprowadzenie projektowanej regulacji umożliwi realizację większego nadzoru nad płynami beznikotynowymi, m.in. przez konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych oraz konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR).

Projekt można znaleźć: Projekt (legislacja.gov.pl)

(ISBnews)