Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. zakazu e-papierosów dla młodzieży do 18. lat

Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, którego celem jest wprowadzenie zakazu stosowanie e-papierosów przez młodzież do 18. roku życia, bez względu czy papieros posiada swoim składzie nikotynę czy nie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny” – czytamy w wykazie.

Zaproponowane regulacje mają za zadanie objęcie przepisami ustawowymi tzw. „płyny beznikotynowe” i spowodują:
– wprowadzenie zakazu ich sprzedaży osobom do 18. roku życia;
– ograniczenie miejsc gdzie możliwe będzie ich używanie, analogicznie jak w przypadku elektronicznych papierosów z płynem zawierającym nikotynę;
– wprowadzenie zakazu sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez internet);
– wprowadzenie zakazu reklamy i promocji;
– konieczność ich zgłoszenia do Biura do spraw Substancji Chemicznych.

(ISBnews)