Merck ma dwa kolejne patenty

Firma Merck ogłosiła, że koreańskie Biuro Własności Intelektualnej i Biuro Patentowe w Izraelu wydały zawiadomienia o przyznaniu patentów firmie Merck w zakresie technologii CRISPR wykorzystywanej w integracji genomicznej komórek eukariotycznych.

„Decyzje te są równoznaczne z piątym i szóstym patentem przyznanym naszej wyjątkowej technologii CRISPR, która pozwala na odkrywanie nowych sposobów leczenia jednych z najpoważniejszych chorób dzisiejszego świata, w tym raka, chorób dziedzicznych i rzadkich” – skomentował Udit Batra zasiadający w zarządzie firmy Merck oraz główny dyrektor wykonawczy oddziału Life Science. – „Patenty w zakresie podstawowej integracji są uznaniem naszego znacznego wkładu w dziedzinę edycji genomu i podkreślają nasze zaangażowanie w rozwój technologii CRISPR na całym świecie” – dodał dyrektor.

Firma Merck złożyła także wnioski patentowe na integrację metodą CRISPR w USA, Brazylii, Chinach, Indiach i Japonii. W grudniu 2017 roku Biuro Własności Intelektualnej w Singapurze przyznało firmie patent na to rozwiązanie, a wcześniej w czerwcu 2017 r. otrzymała podobny patent od australijskiego urzędu patentowego. Firma jest w posiadaniu zbliżonych patentów przyznanych przez europejskie i kanadyjskie organy.

Merck licencjonuje patenty do różnych zastosowań, w tym podstawowych badań, biotechnologii rolniczej i w użyciu terapeutycznym.

Przyszłe patenty podstawowe w Korei Południowej i Izraelu obejmują integrację chromosomów, czyli przecinanie sekwencji chromosomów w komórkach eukariotycznych, na przykład roślinnych czy ssaków, a następnie wprowadzanie zewnętrznej sekwencji DNA lub DNA dawcy do komórek za pomocą CRISPS. Naukowcy będą w stanie podmieniać fragmenty objęte mutacją związaną z chorobą na zdrowe, funkcjonalne sekwencje. Metoda ta będzie szczególnie ważna w tworzeniu modeli chorób i przeprowadzaniu terapii genowej. Ponadto naukowcy będą mogli wykorzystywać metodę do wprowadzania genów trans do oznaczania endogennych białek w celu naocznego śledzenia procesów w komórkach.

Technologia edycji genomu CRISPS, która umożliwia dokładną modyfikację chromosomów w żywych komórkach przyczynia się do powstania opcji leczenia najpoważniejszych chorób na świecie. Zastosowania technologii CRISPS będą różnorakie, od identyfikacji genów powiązanych z rakiem i występowaniem rzadkich chorób po odwracanie mutacji prowadzących do utraty wzroku.

Mając na koncie 12 lat doświadczenia na polu edycji genomu, firma Merck jako pierwsze przedsiębiorstwo zaoferowała niestandardowe molekuły w edycji genomu (introny w grupie II prowadzone przez RNA TargeTron™ i nukleotydy palców cynkowych CompoZr™), tym samym przyspieszając rozpowszechnianie technik wśród badaczy na całym świecie. Merck jako pierwsza firma rozpoczęła produkcję bibliotek CRISPR obejmujących cały genom ludzki, przyspieszając opracowywanie leków przez umożliwienie naukowcom dogłębniejszego badania przyczyn występowania chorób.

Źródło: Merck