Synektik finalizuje zakup nowoczesnego zakładu produkcji radioznaczników

Synektik – notowany na głównym rynku GPW producent i dostawca inteligentnych produktów stosowanych w onkologii, kardiologii i neurologii – wykonał ostateczną umowę zakupu 100 proc. udziałów spółki Monrol Poland, polskiej spółki-córki tureckiej Eczacibasi Monrol. Jej głównymi aktywami są: wybudowany trzy lata temu przez Monrol zakład produkcyjny radioznaczników położony na własnej działce pod Mszczonowem oraz posiadane zezwolenia i produkty. Całkowite zaangażowanie wyniesie ok. 15 mln zł, podczas gdy wartość początkowa nabywanych aktywów była niemal dwa razy większa. Spółka sfinansowała umowę z kredytu bankowego.

Zakup zakładu pozwoli znacząco zwiększyć moce produkcyjne Synektik, przeprowadzić liczne procesy optymalizacyjne, a także utworzyć w Warszawie Centrum Badań Klinicznych, które będzie stanowiło nowe, istotne źródło przychodów. W wyniku transakcji Synektik rozpozna jednorazowy zysk netto szacowany na kwotę 7-8 mln zł w zależności od ostatecznych wycen przejmowanych aktywów.
„Realizujemy dziś zapowiedzi przedstawione inwestorom pod koniec minionego roku. Przejęcie zakładu Monrol Poland pozwoli nam znacząco umocnić pozycję na dynamicznie rosnącym rynku badań PET/CT. Spodziewamy się, że w kolejnych latach liczba wykonywanych tego typu procedur nadal będzie rosła. W konsekwencji oczekujemy zwiększenia realizowanych na produkcji radioznaczników marż. Transakcja doskonale wpisuje się w strategię rozwoju Synektik zaprezentowaną na początku 2017 r.” – zapowiada Cezary Kozanecki, założyciel, istotny akcjonariusz i prezes Synektik.
Zakupiony zakład produkcyjny Monrol Poland zlokalizowany jest w Mszczonowie, w samym centrum kraju, niedaleko skrzyżowania autostrad A1 i A2. Gwarantuje to doskonałą komunikację ze wszystkimi ośrodkami medycznymi dysponującymi urządzeniami PET/CT. Wraz z zakładem, Synektik przejmie podpisane wcześniej przez Monrol kontrakty handlowe.

Zakup nowego zakładu umożliwi optymalizację procesów wytwarzania uwalniając moce produkcyjne w dotychczasowym zakładzie w Warszawie, gdzie kontynuowana będzie działalność badawczo-rozwojowa. Jednocześnie nowo otworzone Centrum Badań Klinicznych, będzie kompleksowo realizowało specjalne zlecenia produkcji radioznaczników na potrzeby podmiotów zewnętrznych prowadzących badania kliniczne.
„Jesteśmy w pełni przygotowani do sprawnego przejęcia kontroli nad zakładem. Bardzo szybko spodziewamy się efektów synergii. Rozpoczęliśmy już produkcję znaczników na potrzeby zewnętrznych badań klinicznych i prowadzi zaawansowane rozmowy z partnerami zainteresowanymi ofertą naszego Centrum Badań Klinicznych” – tłumaczy Cezary Kozanecki.

Grupa Synektik jest dostawcą zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz urządzeń stosowanych w diagnostyce i terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii. Posiada na terenie Polski dwa zakłady produkcyjne radioznaczników oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe zajmujące się opracowywaniem nowych, innowacyjnych produktów znajdujących zastosowanie w onkologii, kardiologii i neurologii. Spółka pozostaje jednocześnie jedynym dostawcą radioznaczników specjalnych na terenie Polski. Flagowym projektem spółki jest innowacyjny, charakteryzujący się globalnym potencjałem radioznacznik do diagnostyki choroby wieńcowej, którego rozwój jest obecnie na etapie drugiej fazy badań klinicznych.