Gedeon Medica otworzył pierwszą w Polsce prywatną klinikę psychiatryczną

Warszawska spółka Gedeon Medica otworzyła Specjalistyczne Centrum Terapii Leczenie Stacjonarne w Zalesiu Dolnym. To pierwsza w Polsce prywatna klinika, która w kompleksowy sposób zajmowałby się profilaktyką zaburzeń o podłożu psychiatrycznym. Centrum powstało z inicjatywy profesor Katarzyny Kucharskiej i doktor Elżbiety Bonder.

W centrum lekarze i specjaliści skupiają się na profilaktyce i aktywnym obniżaniu występowania chorób psychosomatycznych i zaburzeń psychicznych, oraz na uczeniu pacjentów, jak radzić sobie ze stresem i minimalizować jego negatywny wpływ na życie zawodowe i rodzinne. Klinika wspiera, także osoby z najbliższego otoczenia pacjenta, oferując warsztaty w modelu Maudsley, których rolą jest nauczenie rodzin pacjentów rozumienia choroby i nauczenie właściwych zachowań, które będą służyły utrzymaniu korzystnych efektów terapii.

Firma od 2014 roku prowadzi szkolenia z radzenia sobie ze stresem oraz badania, które zaowocowały powstaniem Specjalistycznego Treningu Zarządzania Stresem, korzystającego z nowoczesnych programów terapeutycznych tj. Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania oraz Trening Poznania Społecznego i Interakcji. Badania były prowadzone przez profesor Katarzynę Kucharską i doktor Elżbietę Bonder za zgodą Komisji Bioetycznej. Przewaga STZS nad dostępnymi w Europie i Stanach Zjednoczonych programami zarządzania lub radzenia sobie ze stresem polega na jego złożoności, integracyjnym podejściu z dominacją technik terapeutycznych udokumentowanych naukowo, takich jak CBT czy uważność (ang. mindfulness).

Klinika jest kolejnym oddziałem Gedeon Medica. We wrześniu 2017 powstała pierwsza placówka o charakterze ambulatoryjnym. W trzecim kwartale 2018 roku planowane jest również otwarcie trzeciej przychodni na warszawskim Wilanowie.

Według statystyk Instytutu Psychiatrii i Neurologii, co czwarty Polak mierzy się z problemami psychicznymi, a za ich główną przyczynę podaje stres spowodowany szybkim tempem życia, oczekiwaniami społecznymi i własnymi ambicjami.