40 milionów na Kordiana, czyli kolejny konkurs profilaktyczny w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo zdrowia ogłasza 5 w tym roku konkurs profilaktyczny. Tym razem o dofinansowanie mogą się ubiegać projekty realizujące program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca. Konkurs skierowany jest do uczelni medycznych, instytutów badawczych i podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii.

Najważniejsze założenia programu to:

aktywna profilaktyka – porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
przeprowadzenie badania genetycznego u pacjentów kwalifikujących się do badań,
edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej i wczesnego wykrywani chorób układu sercowo – naczyniowego,
akcja informacyjna zachęcająca do włączenia się do programu, skierowana do pacjentów, lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy i organizacji pozarządowych.

Grupą docelową działań profilaktycznych (oprócz personelu medycznego) są osoby aktywne zawodowo, które w ostatnich 5 latach nie leczyły się na choroby układu sercowo-naczyniowego i nie korzystały z Programu Chorób Układu Krążenia.