Fizjoterapeuci zdążyli przed 1 czerwca

Female physiotherapist rehabilitating patient after leg injury

Od 1 czerwca zawód fizjoterapeuty będą mogły wykonywać tylko osoby posiadające Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Na dzień 29 maja br. w Polsce jest 48 062 osób uprawnionych do wykonywania czynności fizjoterapeuty. Według szacunków i analiz Krajowej Izby Fizjoterapeutów olbrzymia większość fizjoterapeutów zdążyła złożyć dokumenty w wymaganym Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty terminie i spełniła konieczne warunki do kontynuowania pracy w zawodzie.

„Znakomita większość fizjoterapeutów nie czekała do ostatniego momentu i już dawno uzyskała Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz)” – podkreśla dr hab. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów. – „W naszej ocenie problem braku rejestracji czynnych zawodowo fizjoterapeutów dotyczy bardzo niewielkiej liczby osób”.

Przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów o nadaniu tegoż prawa. Podjęta w ten sposób uchwała określa imiennie przyznany fizjoterapeucie numer PWZFz. Dzięki temuu pacjenci zyskują pewność, że trafią do przedstawiciela specjalistycznego zawodu medycznego, a świadczona pomoc jest profesjonalna i zgodna ze sztuką. Fizjoterapeuci analogicznie do innych zawodów medycznych są zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zachowania tajemnicy medycznej.

Warto dodać, że dzisiaj na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt oczekiwanej przez środowisko fizjoterapeutów zmiany w kontekście funkcjonowania fizjoterapeutów jako podmiotów leczniczych. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami, wszyscy fizjoterapeuci w Polsce prowadzący działalność gospodarczą od 30 listopada br. musieliby zarejestrować swoją praktykę jako podmiot leczniczy. Nowelizacja znosi ten obowiązek.

DANE
48 072 – liczba przyznanych Praw Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty
48 062 – liczba czynnych fizjoterapeutów z PWZF-z (10 osób zmarło lub zrzekło się PWZF-z)
13 163 – liczba osób, który przyznano PWZF-z w dniu 29 maja br., w tym osobom, które złożyły dokumenty po 1 kwietnia br., czyli w terminie znacząco krótszym niż określony w Ustawie
93 proc. – tyle z osób, które się zarejestrowały w KIF otrzymały PWZF-z